ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
м. януари
2019 г.

 


  Редовна сесия на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 22.01.2019 г. /вторник/ от 10.00 часа  

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

Постоянна комисия

Заседание Зала
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм”

23.01.2019 г. сряда
16:30 часа
  1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки”

23.01.2019 г. сряда
16:30 часа
  1309
ПК „Култура” 24.01.2019 г. четвъртък
 16:30 часа
  1309
ПК „Здравеопазване и социална политика”
24.01.2019 г. четвъртък
 16:30 часа
  1302
ПК  “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси”

28.01.2019 г. понеделник
 16:30 часа
  1309
ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове”

28.01.2019 г. понеделник
 16:30 часа
  1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”

29.01.2019 г. вторник
16:30 часа
  1309
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

29.01.2019 г. вторник
16:30 часа
  1302
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство”

30.01.2019 г. сряда
16:30 часа
  1309
ПК „Законност”   30.01.2019 г. сряда
16:30 часа
  1302
 

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност