ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
м. септември
2019 г.

 
 
  Редовна сесия на 18.09.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа

Председателски съвет на  13.09.2019 г. /петък/ от 10.00 часа 


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Култура” 16.09.2019 г. понеделник 16:30 часа   1302
ПК „Здравеопазване и социална политика” 16.09.2019 г. понеделник 16:30 часа   1302
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 16.09.2019 г. понеделник 16:00 часа   1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 16.09.2019 г. понеделник 16:00 часа   1302
ПК  “Жалби, сигнали и предложения на граждани” 16.09.2019 г. понеделник 16:00 часа   1309
ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” 17.09.2019 г. вторник 16:00 часа   1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” 17.09.2019 г. вторник 16:00 часа   1309
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 17.09.2019 г. вторник 17:00 часа   1302
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 17.09.2019 г. вторник 17:00 часа   1302
ПК „Законност”   17.09.2019 г. вторник 16:00 часа   1302
 


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност