ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
 м. юли
2017 г.

 


Редовна сесия на 27.07.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часаЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 19.07.2017 г. сряда 16:30 часа
1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 19.07.2017 г. сряда 16:30 часа
1309
ПК „Култура” 20.07.2017 г. четвъртък 16:30 часа
1309
ПК „Здравеопазване и социална политика” 20.07.2017 г. четвъртък 16:30 часа
1302
ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси” 24.07.2017 г. понеделник 16:30 часа
1309
ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” 24.07.2017 г. понеделник 16:30 часа
1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”
25.07.2017 г. вторник 16:30 часа
1309
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 25.07.2017 г. вторник 16:30 часа
1302
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 26.07.2017 г. сряда 16:30 часа
1309
ПК „Законност”
26.07.2017 г. сряда 16:30 часа
1302© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.