ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
 м. ОКТОМВРИ
2017 г.

 

Редовна сесия на 26.10.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
 


Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 18.10.2017 г. сряда 16:30 часа
1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 18.10.2017 г. сряда 16:30 часа
1309
ПК „Култура” 19.10.2017 г. четвъртък 16:30 часа
1309
ПК „Здравеопазване и социална политика” 19.10.2017 г. четвъртък 16:30 часа
1302
ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси” 23.10.2017 г. понеделник 16:30 часа
1309
ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” 23.10.2017 г. понеделник 16:30 часа
1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”
24.10.2017 г. вторник 16:30 часа
1309
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 24.10.2017 г. вторник 16:30 часа
1302
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 25.10.2017 г. сряда 16:30 часа
1309
ПК „Законност”
25.10.2017 г. сряда 16:30 часа
1302© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.