ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
м. юли
2018 г.

 
Редовна сесия на 31.07.2018 г. /вторник/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 25.07.2018 г. /сряда/ от 10.00 часа

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 26.07.2018 г.
 четвъртък
 16:00 часа

1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 26.07.2018 г.
 четвъртък
 16:00 часа

1309
ПК „Култура” 26.07.2018 г.
 четвъртък
 16:30 часа

1309
ПК „Здравеопазване и социална политика” 26.07.2018 г.
 четвъртък
 16:30 часа

1302
ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси” 27.07.2018 г.
 петък
 16:00 часа

1309
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” 27.07.2018 г.
 петък
 16:00 часа

1302
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 30.07.2018 г.
 понеделник
 16:00 часа

1302
ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове”
30.07.2018 г.
 понеделник
 16:00 часа

1309
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 30.07.2018 г.
 понеделник
 17:00 часа

1309
ПК „Законност”
30.07.2018 г.
 понеделник
 17:00 часа

1302© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност