ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
 м. март
2018 г.

 


  Редовна сесия на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

 Председателски съвет на 20 март /вторник/ от 10.00 часа

 
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 
Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 21.03.2018 г.
 сряда
16:30 часа

1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 21.03.2018 г.
сряда

16:30 часа

1309
ПК „Култура” 22.03.2018 г.
 четвъртък
16:30 часа

1309
ПК „Здравеопазване и социална политика” 22.03.2018 г.
 четвъртък
16:30 часа

1302
ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси” 26.03.2018 г.
 понеделник
16:30 часа

1309
ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове”
26.03.2018 г.
 понеделник
16:30 часа

1302
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 27.03.2018 г.
 вторник
16:30 часа

1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”
27.03.2018 г.
 вторник
16:30 часа

1309
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 28.03.2018 г.
сряда

16:30 часа

1309
ПК „Законност”
28.03.2018 г.
сряда
16:30 часа

1302


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.