ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
 м. април
2017 г.

 

Редовна сесия на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа

  ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
 


Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 19.04.2017 г.
сряда
16:30 часа

1302
ПК „Култура” 20.04.2017 г.
четвъртък
16:30 часа

1309
ПК „Здравеопазване и социална политика” 20.04.2017 г.
четвъртък
16:30 часа

1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 21.04.2017 г.
петък
16:30 часа

1309
ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси” 24.04.2017 г.
понеделник
16:30 часа

1309
ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” 24.04.2017 г.
понеделник
16:30 часа

1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”

25.04.2017 г.
вторник
16:30 часа

1309
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 25.04.2017 г.
вторник
16:30 часа

1302
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 26.04.2017 г.
сряда
16:30 часа

1309
ПК „Законност”

26.04.2017 г.
сряда
16:30 часа

1302
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.