Проект на дневен ред за извънредна сесия на 11 май 2020г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на  11 май  2020 г. (понеделник) от 12.30 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Отмяна на Решение №79 от 29 април 2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на ОбщинатаХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност