Протоколи на постоянните комисииПостоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»
ПРОТОКОЛ № 2/26.02.2020

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – ПазарджикПостоянна комисия “Култура”
ПРОТОКОЛ № 2/25.02.2020

Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 2/21.02.2020

Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 2/20.02.2020

Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 2/24.02.2020

Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик

Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика”  към Общински съвет – Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 2/24.02.2020

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани”  към Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност