ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на лицата по §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35,ал.1, т.2 и 4

adminobs, вторник 14 януари 2020 - 15:30:32
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на лицата по §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35,ал.1, т.2 и 4
   
По ред Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 Декларация по чл. 35,ал.1,т.4
1. Георги Спасов Кметство с. Цар Асен Кмет 1/18.04.2019 г.  
2. Андон Неколов Кметство с. Хаджиево Кмет 2/23.04.2019 г.  
3. Марин Маринов Кметство с.Априлци Кмет 3/23.04.2019 г.  
4. Димитър Димитров Кметство с.Ляхово Кмет 4/23.04.2019 г.  
5. Христо Христов Кметство с. Мирянци Кмет 5/25.04.2019 г.  
6. Жоро Панчев Кметство с.Пищигово Кмет 6/30.04.2019 г.  
7. Латинка Вълчева Кметство с.Дебръщица Кмет 7/02.05.2019 г.  
8. Ангел Налбатски Кметство с.Паталеница Кмет 8/02.05.2019 г.  
9. Стоян Кузев Кметство с. Юнаците Кмет 9/03.05.2019 г.  
10. Лиляна Хаджиева Кметство с. Мокрище Кмет 10/03.05.2019 г.  
11. Милчо Донгов Кметство с. Ивайло Кмет 11/03.05.2019 г.  
12. Васил Методиев Кметство с.Алеко Константиново Кмет 12/07.05.2019 г.  
13. Петър Гуглев Кметство с. Величково Кмет 13/07.05.2019 г.  
14. Емил Захариев Кметство с.Черногорово Кмет 14/08.05.2019 г.  
15. Евгени Атанасов Кметство с.Црънча Кмет 15/08.05.2019 г.  
16. Митко Хайдуков Кметство с.Огняново Кмет 16/08.05.2019 г.  
17. Георги Цонев Кметство с.Драгор Кмет 17/08.05.2019 г.  
18. Иван Янкулов Кметство с.Звъничево Кмет 18/09.05.2019 г.  
19. Костадин Карабончев Кметство с.Овчеполци Кмет 19/09.05.2019 г.  
20. Борислав Алексиев Кметство с.Синитово Кмет 20/09.05.2019 г.  
21. Васил Рангелов Кметство с.Росен Кмет 21/09.05.2019 г.  
22. Ирина Пенчева Кметство с.Сбор Кмет 22/09.05.2019 г.  
23.  Петкана Бекярова Кметство с. Тополи дол Кметски наместник 23/09.05.2019 г.  
24. Мария Апостолова Кметство с.Крали Марко Кмет 24/10.05.2019 г.  
25. Гурко Митев Кметство с.Добровница Кмет 25/10.05.2019 г.  
26. Светлана Андреева Кметство с.Гелеменово Кмет 26/10.05.2019 г.  
27. Димчо Караиванов Кметство с. Мало Конаре Кмет 27/13.05.2019 г.  
28. Георги Спасов Кметство с.Братаница Кмет 28/13.05.2019 г.  
29. Емануил Христев Кметство с. Главиница Кмет 29/13.05.2019 г.  
30. Николай Минчев Кметство с.Сарая Кмет 30/13.05.2019 г.  
31. Йордан Бакърджиев Кметство с.Говедаре Кмет 31/13.05.2019 г.  
32. Георги Шопов Община Пазарджик Обществен посредник 32/14.05.2019 г.  
33. Снежана Янкова - Шекерова Кметство с Ивайло Кмет 33/27.112019 г.  
34. Емил Захариев Кметство с. Черногорово  Освободен от длъжност - кмет 34/02.12.2019 г.  
35. Димитър Вринчев Кметство с.Черногорово Кмет 35/09.12.2019 г.  
36. Евгени Атанасов Кметство с. Црънча Освободен от длъжност - кмет 36/09.12.2019 г.  
37. Милчо Донгов Кметство Ивайло Освободен от длъжност - кмет 37/09.12.2019 г.  
38. Ангел Руков Кметство с. Црънча Кмет 38/13.12.2019 г.  
 © 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност