Проект на дневен ред за редовна сесия на 9 декември 2019г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  9  декември  2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:Докладва г-жа Малина Консулова-Златева – председател на Временната комисия, избрана с Решение №3/13.11.2019 г.

2. Определяне на числеността, състава и ръководството на постоянните комисии.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

3. Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

4. Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

5. Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

6. Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

7. Избор на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност