РЕГИСТЪР ЗПУГДВМС


РЕГИСТЪР
по чл.27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

  
№ по ред входящ номер документ вносител други
1. 445/20.08.2019 г. Писмо относно: избиране на инициативен комитет за събиране на подписка за организиране и провеждане на местен референдум в кметство Синитово инж. Костадин Деянов – говорител на Инициативния комитет Протокол №1/09.08.2019 г. от събрание на граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес в кметство Синитово; Списък на граждани с избирателни права от кметство Синитово – 247 броя
2. 461/27.08.2019 г. Становище от Борислав Алексиев – Кмет на Кметство с. Синитово Борислав Алексиев – Кмет на Кметство с. Синитово  
  3.   473/05.09.2019 г.    Придружително писмо относно подписка за организиране и провеждане на местен референдум в кметство Синитово    Йордан Кръстанов - председател на ИК и Костадин Деянов - говорител на ИК    Подписка
         
         
         
         
         
         

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност