Протоколи на Постоянни комисии - 2018

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»ПРОТОКОЛ № 6/22.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/15.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/28.03.2018
ПРОТОКОЛ № 2/26.02.2018
ПРОТОКОЛ № 1/29.01.2018


ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 6/22.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/23.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/26.03.2018
ПРОТОКОЛ № 2/26.02.2018
ПРОТОКОЛ № 1/29.01.2018


Постоянна комисия “Контрол за изпълнение на решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки”
ПРОТОКОЛ № 5/16.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/18.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/21.03.2018
ПРОТОКОЛ № 2/21.02.2018
ПРОТОКОЛ № 1/24.01.2018


Постоянна комисия “Култура”ПРОТОКОЛ № 6/17.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/19.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/22.03.2018
ПРОТОКОЛ № 2/22.02.2018
ПРОТОКОЛ № 1/25.01.2018


Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 6/18.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/24.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/27.03.2018
ПРОТОКОЛ № 2/23.02.2018
ПРОТОКОЛ № 1/25.01.2018


Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – ПазарджикПРОТОКОЛ № 6/16.05.2018
ПРОТОКОЛ № 5/18.04.2018
ПРОТОКОЛ № 4/21.03.2018
ПРОТОКОЛ № 3/21.02.2018
ПРОТОКОЛ № 2/25.01.2018


Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – ПазарджикПРОТОКОЛ № 6/22.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/24.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/27.03.2018
ПРОТОКОЛ № 2/27.02.2018
ПРОТОКОЛ № 1/30.01.2018


Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – ПазарджикПРОТОКОЛ № 6/22.05.2018
ПРОТОКОЛ № 4/25.04.2018
ПРОТОКОЛ № 3/28.03.2018
ПРОТОКОЛ №1/27.02.2018
ПРОТОКОЛ №1/30.01.2018


Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – ПазарджикПРОТОКОЛ № 7/17.05.2018

ПРОТОКОЛ № 5/19.04.2018
ПРОТОКОЛ № 4/22.03.2018
ПРОТОКОЛ №3 /22.02.2018
ПРОТОКОЛ №2 /25.01.2018


Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотвратяване конфликт на интереси” към Общински съвет – Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 7/18.05.2018
ПРОТОКОЛ № 5/23.04.2018
ПРОТОКОЛ № 4/26.03.2018
ПРОТОКОЛ №3 /23.02.2018
ПРОТОКОЛ №2 /30.01.2018


Съвместно заседание на ПК “Образование, наука, деца, спорт, туризъм”, ПК „Здравеопазване и социално политика” и ПК „Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотвратяване конфликт на интереси” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ №1/04.01.2018

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност