Протоколи на Постоянни комисии - архив 2016 и 2017 г.


СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:


П Р О Т О К О Л №1 от съвместно заседание на всички постоянни комисии, проведено на 7 януари 2016 г.
П Р О Т О К О Л №2 от съвместно заседание на всички постоянни комисии, проведено на 28 декември 2015 г.
П Р О Т О К О Л № 5 от съвместно заседание на ПК „Култура” и ПК „Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет - Пазарджик, проведено на 20.04.2016 г.


Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ПРОТОКОЛ №11 / 28.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 29.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9 / 25.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 27.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 26.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 28.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 17.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 26.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 29.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 22.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 25.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №13 / 20.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ №12 / 23.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 26.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 28.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 29.06.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 7 / 30.05.2016 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ № 5 / 26.04.2016 г.
ПРОТОКОЛ №4 /30.03.2016. г.
ПРОТОКОЛ № 3 / 24.02.2016. г.
ПРОТОКОЛ № 2 / 20.01.2016. г.
ПРОТОКОЛ № 1 / 10.12.2015 г.


ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик


ПРОТОКОЛ №12 / 28.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 27.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 23.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9 / 25.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 24.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 26.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 22.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 17.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 24.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 27.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 20.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 26.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №13 / 19.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ №12 / 21.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 24.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 26.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 27.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 7 / 25.05.2016
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ №5 / 21.04.2016
ПРОТОКОЛ № 4 / 28.03.2016
ПРОТОКОЛ № 3 / 22.02.2016
ПРОТОКОЛ №2/ 20.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 14.12.2015 г.


Постоянна комисия “Контрол за изпълнение на решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки”


ПРОТОКОЛ №8/18.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7/18.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 19.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 21.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 16.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 21.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 23.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 27.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №9 / 19.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 8 / 19.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 6 / 18.05.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 5 / 19.04.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 4 / 23.03.2016
ПРОТОКОЛ № 3 / 17.02.2016
ПРОТОКОЛ № 2 / 20.01.2016. г.
ПРОТОКОЛ № 1 / 16.12.2015. г.Постоянна комисия “Култура”


ПРОТОКОЛ №10 / 28.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9 / 20.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 21.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 20.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 22.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 18.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 20.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 22.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 15.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 27.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №11 / 17.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 20.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9 / 20.09.2016
ПРОТОКОЛ № 7 / 26.05.2016
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ №5 / 20.04.2016
ПРОТОКОЛ № 4 / 24.03.2016
ПРОТОКОЛ № 3 / 18.02.2016
ПРОТОКОЛ №2/ 20.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 14.12.2015 г.


Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ №9, №10
ПРОТОКОЛ №8/26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 16.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 21.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 24.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №12 / 15.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 25.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 28.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 28.06.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 7 / 26.05.2016
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ № 5 / 25.04.2016
ПРОТОКОЛ № 4 / 29.03.2016
ПРОТОКОЛ № 3 / 23.02.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 10.12.2015 г.


Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ №10, №11
ПРОТОКОЛ №9 /22.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8 /18.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 /20.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 /20.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 /21.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 17.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 19.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 21.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 27.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №11 / 13.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 19.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 9 / 19.09.2016
ПРОТОКОЛ № 7 / 18.05.2016
ПРОТОКОЛ № 6 / 19.04.2016
ПРОТОКОЛ № 5 / 23.03.2016
ПРОТОКОЛ № 4 / 17.02.2016
ПРОТОКОЛ №3 / 20.01.2016
ПРОТОКОЛ №2/ 13.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 15.12.2015 г.


Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ №12 /28.12.2017 г.

ПРОТОКОЛ №11 /28.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №10 /24.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9 /26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 23.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 18.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 21.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 24.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №13 / 19.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ №12 / 22.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 25.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 27.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 28.06.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7/ 26.05.2016 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ №5/ 25.04.2016 г.
ПРОТОКОЛ №4/ 29.03.2016
ПРОТОКОЛ №3/ 23.02.2016
ПРОТОКОЛ №2/ 20.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 15.12.2015. г.


Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ №12/ 28.12.2017 г.

ПРОТОКОЛ №11/ 29.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №10/ 25.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9/ 27.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 26.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 28.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 23.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 17.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 26.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 29.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 22.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 25.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №13 / 20.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ №12 / 23.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 26.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 29.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 29.06.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7/ 30.05.2016 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ №5/ 26.04.2016 г.
ПРОТОКОЛ №4/ 30.03.2016
ПРОТОКОЛ №3/ 24.02.2016
ПРОТОКОЛ №2/ 20.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 16.12.2015. г.


Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ №10, №11
ПРОТОКОЛ №10/ 23.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9/ 21.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8/ 21.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 20.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 20.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 18.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 20.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 22.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 27.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №13 / 14.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ №12 / 17.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 20.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 20.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ №8 / 23.06.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7 / 19.05.2016
ПРОТОКОЛ №6 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ № 5 / 20.04.2016
ПРОТОКОЛ № 4 / 24.03.2016
ПРОТОКОЛ №3 / 18.02.2016
ПРОТОКОЛ 02/ 20.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 11.12.2015. г.


Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотвратяване конфликт на интереси” към Общински съвет – Пазарджик


ПРОТОКОЛ №10/27.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №10/27.11.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9/25.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8/24.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7/26.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 / 22.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5 / 18.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4 / 24.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3 / 27.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2 / 20.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1 / 26.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ №13 / 15.121.2016 г.
ПРОТОКОЛ №12 / 21.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ №11 / 24.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ №10 / 26.09.2016
ПРОТОКОЛ № 8 / 25.05.2016
ПРОТОКОЛ №7 / 16.05.2016
ПРОТОКОЛ № 6/ 21.04.2016
ПРОТОКОЛ № 5 / 28.03.2016
ПРОТОКОЛ № 4 / 22.02.2016
ПРОТОКОЛ №3 / 20.01.2016
ПРОТОКОЛ 02 / 13.01.2016
ПРОТОКОЛ № 1 / 11.12.2015. г.

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност