Проект на дневен ред на извънредна сесия на ОбС Пазарджик за 14.01.2016г.


gerb.pngО Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на извънредна сесия на 14 януари 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Ново обсъждане на решение №14 от 17.12.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2016 год. и определяне на размера на ТБО в Община Пазарджик.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Ново обсъждане на решение №18 от 17.12.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за периода 2016-2020 година.
Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност