Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.12.2015г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 29 декември 2015 г. (вторник) от 11.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 31.12.2015 г.


Докладва: г-н Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС, г-жа Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС и г-н Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

2. Изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Докладва: г-н Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик

3. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2016 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

4. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност