ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


  ПК “Законност”   ПК “Образование, наука, деца, спорт, туризъм”
председател 1. Стоян Парпулов председател 1. Цанко Бангьозов
зам.-предс. 2. Александър Шопов зам.-предс. 2. Борис Димитров
  3. Тодор Тодоров   3. Лазар Попов
  4. Димитър Петков   4. Лидия Панайотова
  5. Иван Димитров   5. Благо Петров
  6. Красимир Първанов   6. Йордан Чалъков
  7. Малина Златева   7. Георги Гатев
  8. Чавдар Чавдаров    
  9. Евтим Янев    
  ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми”   ПК „Местно самоупр., обществен ред и сигурност”
председател 1. Тодор Тодоров председател 1. Димитър Петков
зам.-предс. 2. Нишан Бъздигян зам.-предс. 2. Лидия Панайотова
  3. Илиян Порязов   3. Райко Живков
  4. Атанас Шопов   4. Альоша Стоянов
  5. Иван Димитров   5. Антон Николов
  6. Александър Кобаков   6. Георги Георгиев
  7. Евтим Янев   7. Ангел Минков
  8. Румен Димитров   8. Благо Солов
  9. Руди Синапов   9. Таня Димитрова
  ПК „Устр. на територията и общ. собственост, транспорт и комуникации”   ПК „Здравеопазване и социална политика”
председател 1. Румен Димитров председател 1. Радка Кежева
зам.-предс. 2. Антон Николов зам.-предс. 2. Албена Кантарджиева
  3. Десислава Тодорова   3. Красимир Темнилов
  4. Александър Шопов   4. Венелина Георгиева
  5. Йордан Чалъков   5. Сашо Ангелов
  6. Красимир Първанов   6. Райко Живков
  7. Илиян Порязов   7. Антон Николов
  8. Христо Бързев   8. Цанко Бангьозов
  9. Ангел Минков   9. Руди Синапов
  ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство”   ПК “Култура”
председател 1. Десислава Тодорова председател 1. Таня Димитрова
зам.-предс. 2. Чавдар Чавдаров зам.-предс. 2. Христо Бързев
  3. Георги Гатев   3. Атанас Качаков
  4. Атанас Качаков   4. Албена Кантарджиева
  5. Красимир Темнилов   5. Борис Димитров
  6. Лазар Попов   6. Радка Кежева
  7. Альоша Стоянов   7. Илия Джамбазов
  ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на общ. възложените поръчки”   ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси”
председател 1. Александър Кобаков председател 1. Благо Петров
зам.-предс. 2. Малина Златева зам.-предс. 2. Венелина Георгиева
  3. Благо Солов   3. Илия Джамбазов
  4. Атанас Шопов   4. Искро Бейков
  5. Нишан Бъздигян   5. Сашо Ангелов
  6. Георги Георгиев   6. Стоян Парпулов
  7. Найден Шопов   7. Найден Шопов
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.