ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
  ПК “Законност”   ПК “Образование, наука, деца, спорт, туризъм”
председател 1. Стоян Парпулов председател 1. Цанко Бангьозов
зам.-предс. 2. Александър Шопов зам.-предс. 2. Борис Димитров
  3. Тодор Тодоров   3. Лазар Попов
  4. Димитър Петков   4. Лидия Панайотова
  5. Иван Димитров   5. Благо Петров
  6. Красимир Първанов   6. Йордан Чалъков
  7. Малина Златева   7. Георги Гатев
  8. Чавдар Чавдаров   8. Таня Димитрова
  9. Евтим Янев   9. Александър Иванов
  ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми”   ПК „Местно самоупр., обществен ред и сигурност”
председател 1. Тодор Тодоров председател 1. Димитър Петков
зам.-предс. 2. Нишан Бъздигян зам.-предс. 2. Лидия Панайотова
  3. Илиян Порязов   3. Райко Живков
  4. Атанас Шопов   4. Альоша Стоянов
  5. Иван Димитров   5. Георги Георгиев
  6. Александър Кобаков   6. Ангел Минков
  7. Евтим Янев   7. Благо Солов
  8. Румен Димитров    
  9. Руди Синапов    
  ПК „Устр. на територията и общ. собственост, транспорт и комуникации”   ПК „Здравеопазване и социална политика”
председател 1. Румен Димитров председател 1. Радка Кежева
зам.-предс. 2. Антон Николов зам.-предс. 2. Албена Кантарджиева
  3. Александър Иванов   3. Живко Дишков
  4. Александър Шопов   4. Венелина Георгиева
  5. Йордан Чалъков   5. Сашо Ангелов
  6. Красимир Първанов   6. Райко Живков
  7. Илиян Порязов   7. Антон Николов
  8. Христо Бързев   8. Цанко Бангьозов
  9. Ангел Минков   9. Руди Синапов
  ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство”   ПК “Култура”
председател 1. Георги Гатев председател 1. Таня Димитрова
зам.-предс. 2. Чавдар Чавдаров зам.-предс. 2. Христо Бързев
  3. Живко Дишков   3. Атанас Качаков
  4. Атанас Качаков   4. Албена Кантарджиева
  5. Искро Бейков   5. Борис Димитров
  6. Лазар Попов   6. Радка Кежева
  7. Альоша Стоянов   7. Илия Джамбазов
  ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на общ. възложените поръчки”   ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани и предотврат. конфликт на интереси”
председател 1. Александър Кобаков председател 1. Благо Петров
зам.-предс. 2. Малина Златева зам.-предс. 2. Венелина Георгиева
  3. Благо Солов   3. Илия Джамбазов
  4. Атанас Шопов   4. Искро Бейков
  5. Нишан Бъздигян   5. Сашо Ангелов
  6. Георги Георгиев   6. Стоян Парпулов
  7. Найден Шопов   7. Найден Шопов


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност