Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.11.2015г.


Изх. №......./.............

ДО _________________________


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 от ПОРОбСОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 26 ноември 2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва: г-н Стоян Парпулов – председател на временната комисия

2. Определяне на числеността, съставите и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик.
Докладва: г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

3. Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Докладва: г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС
 
4. Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.
Докладва: г-н Хари Харалампиев – председател на ОбСХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност