РЕГИСТЪР, мандат 2015 - 2019


ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.12, т.1 и т.2 от
Закона за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на интереси

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ИмеДекларацияпо чл. 12, т. 1Декларацияпо чл. 12, т. 2Декларация за 
настъпила 
промяна в 
обстоятелствата
чл. 12, т. 3
Декларация
 за частен 
интерес по 
конкретен 
повод
 чл. 
12, т. 4
 Тодор Димитров Попов
 17.11.2015г.
 17.11.2015г.  


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

ИмеДекларацияпо чл. 12, т. 1Декларацияпо чл. 12, т. 2Декларация за 
настъпила 
промяна в 
обстоятелствата
чл. 12, т. 3
Декларация
 за частен 
интерес по 
конкретен 
повод
 чл. 
12, т. 4
Хари Николов Харалампиев16.11.2015г.16.11.2015г.
  


РЕГИСТЪР 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2015г.-2019г.
 ИмеДекларацияпо чл. 12, т. 1Декларацияпо чл. 12, т. 2Декларация за настъпила промяна в обстоятелстватачл. 12, т. 3Декларацияза частен интерес по конкретен повод чл. 12, т. 4
Албена Николова Кантарджиева 17.11.2015г.25.11.2015 г.
26.112015 г. 
Александър
Кирилов
Шопов
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Александър
Красимиров
Иванов
31.03.2017 г.
31.03.2017 г.  
Александър Костадинов Кобаков13.11.2015г.
 13.11.2015г.  
Альоша
Стоянов
Стоянов
16.11.2015г.
16.11.2015г.
  
Ангел
Минков
Минков
17.11.2015г.
 17.11.2015г.  
Антон
Спасов
Николов
16.11.2015г.
16.11.2015г.
  
Атанас
Георгиев
Шопов
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Атанас
Иванов
Качаков
17.11.2015г.
17.11.2015г.
21.09.2016г. 
Благо
Атанасов
Петров
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Благо
Атанасов
Солов
 17.11.2015г.25.112015 г.  
Борис
Димитров
Димитров
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Венелина
Ангелова
Георгиева
 16.11.2015г. 16.11.2015г.  
Георги
Ангелов
Георгиев
 16.11.2015г. 16.11.2015г.  
Георги
Илиев
Гатев
17.11.2015г.
 17.11.2015г. 31.03.2016г.
Десислава
Ангелова
Тодорова
16.11.2015г.
16.11.2015г.
 11.04.2016г.
 
Димитър
Любомиров
Петков
12.11.2015г.
12.11.2015г.
 28.09.2017г.
Евтим
Николов
Янев
11.11.2015г.
11.11.2015г.
  
Живко
Стефанов
Дишков
27.04.2017г.
  28.09.2017г.
Иван
Стойчев Димитров
 16.11.2015г. 16.11.2015г.  
Илия
Ангелов
Джамбазов
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Илиян
Владов
Порязов
13.11.2015г.13.11.2015г.  
Искро
Фердов
Бейков
16.11.2015г.16.11.2015г.  
Йордан
Лазаров
Чалъков
11.11.2015г.11.11.2015г.  
Красимир
Георгиев
Първанов
17.11.2015г.17.11.2015г. 25.02.2016г.
27.04.2016г.
25.05.2017г.
Красимир
Манолов
Темнилов
16.11.2015г.16.11.2015г.  
Лазар
Огнянов
Попов
11.11.2015г. 11.11.2015г.  
Лидия
Трендафилова
Панайотова
17.11.2015г.17.11.2015г.  
Малина
Георгиева
Консулова-
Златева
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Найден
Тодоров
Шопов
17.11.2015г.17.11.2015г.  
Нишан
Артин
Бъздигян
11.11.2015г.11.11.2015г.  
Радка
Димитрова
Кежева
13.11.2015г.
13.11.2015г.  
Райко
Александров
Живков
 13.11.2015г. 13.11.2015г.  
Руди
Садков
Синапов
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Румен
Спасов
Димитров
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Сашо
Георгиев
Ангелов
 16.11.2015г. 16.11.2015г.  
Стоян
Георгиев
Парпулов
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Стоянка
Ангелова
Димитрова
 16.11.2015г. 16.11.2015г.  
Тодор
Милчев
Тодоров
17.11.2015г.17.11.2015г. 03.02.2017г.
Христо
Василев
Бързев
 11.11.2015г. 11.11.2015г.  
Цанко
Кирилов
Бангьозов
 17.11.2015г. 17.11.2015г.  
Чавдар
Стоянов
Чавдаров
 17.11.2015г.  17.11.2015г.  

РЕГИСТЪР 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, МАНДАТ 2015-2019 г.
ИМЕ
Декларация по чл. 12, т. 1Декларацияпо чл. 12, т. 2Декларация за настъпила промяна в обстоятелствата
чл. 12, т. 3
Декларацияза частен интерес по конкретен повод 
чл. 12, т. 4
   ВАСИЛ
  МЕТОДИЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
 ГЕОРГИ
  СПАСОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.
 
 ИРИНА
  ПЕНЧЕВА
17.11.2015г.17.11.2015г.  
 СВЕТЛАНА
  АНДРЕЕВА
17.11.2015г.17.11.2015г.  
 ЕМАНУИЛ
  ХРИСТЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
 ЙОРДАН
 БАКАРДЖИЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ЛАТИНКА
  ВЪЛЧЕВА
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ГУРКО
  МИТЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ГЕОРГИ
  ЦОНЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ИВАН
  ЯНКУЛОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  МИЛЧО
  ДОНГОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ДИМИТЪР
  ДИМИТРОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ДИМЧО  КАРАИВАНОВ17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ЛИЛЯНА
  ХАДЖИЕВА
12.11.2015г.12.11.2015г.  
  КОСТАДИН
  КАРАБОНЧЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  МИТКО
ХАЙДУКОВ
13.11.2015г.13.11.2015г.  
  АНГЕЛ
  НАЛБАТСКИ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ЖОРО
  ПАНЧЕВ
17.11.2015г.17.11.20151г.  
  ВАСИЛ
  РАНГЕЛОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  НИКОЛАЙ
  МИНЧЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  БОРИСЛАВ
  АЛЕКСИЕВ
12.11.2015г.12.11.2015г.  
  АНДОН
АНДОНОВ
11.11.2015г.11.11.2015г.  
  ЕВГЕНИ
  АТАНАСОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ЕМИЛ
  ЗАХАРИЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  СТОЯН
  КУЗЕВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
  МАРИН
  МАНОЛОВ
 17.11.2015г.17.11.2015г.  
  ПЕТЪР
  ПЕТРОВ
17.11.2015г.17.11.2015г.  
ХРИСТО
ХРИСТОВ
21.03.2017г.21.03.2017г.  
  ГЕОРГИ
   СПАСОВ
 17.11.2015г.17.11.2015г.  
  МАРИЯ
  АПОСТОЛОВА

17.11.2015г17.11.2015г  
  ПЕТЪР
  ГУГЛЕВ

17.11.2015г17.11.2015г  


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност