Председателският съвет одобри проекта на дневен ред за последното заседание преди лятната ваканция


preds_savetsma.jpgПредседателят на местния парламент инж. Георги Йорданов свиква редовното заседание на Общински съвет- Пазарджик на 31 .07.2008г от 10.00ч в Пленарна зала на общината.
На заседание на Съвета на председателите на представителните групи в Общински съвет – Пазарджик, проведено на


24.07.2008г., в заседателна зала №1302, бе одобрен проект за дневен ред на заседанието на Общинския съвет.
Въпросите, които ще се обсъждат на 18-то заседание на Общински съвет- Пазарджик са свързани с:
Поемане на общински дълг чрез емитиране на общински облигации , нова транспортна схема на община Пазарджик, актуализация на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2008 г. и определяне числеността на персонала към 01.07.2008 г., изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, актуализиране на приетата през 2006 г. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пазарджик и други въпроси, общо 28 .

понеделник 11 август 2008 - 14:08:42

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност