Публикувано в "Проекти на нормативни документи"


Днес, 20.11.2019 г., на страницата на на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.

В срок до 05.12.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 13 и на имейл адрес: obsuvet@pazardjik.bg.


На 06.12.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Общината, зала 1302 на ет. 13 ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.

Приложения:

1. Проект наПРАВИЛНИКза организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.сряда 20 ноември 2019 - 16:50:17

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност