П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 20 май 2019 г. от 14.00 часа


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №5

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 20 май 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ:
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”:

Отсъстваха общинските съветници Георги Илиев Гатев, Иван Стойчев Димитров, Антон Спасов Николов, Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов, Руди Садков Синапов, Илия Ангелов Джамбазов.

Председателят откри тържествената сесия на общинския съвет, посветена на празника на Пазарджик – 21 май. Гости на сесията бяха народните представители Десислава Тодорова и Надя Клисурска-Жекова, областният управител Стефан Мирев, кметове на населени места и граждани.
След химна на Пазарджик, по предложение на г-н Цанко Бангьозов сесията продължи с едноминутно мълчание в памет на загиналите в Баташкото клане на 17 май 1876 година.
Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приветствия по случай празника на Пазарджик.

2. Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.
Докладва Хари Харалампиев – председател на временната комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”
   
    Приветствия по случай Деня на Светите Равноапостоли Константин и Елена поднесоха Кметът на Общината г-н Тодор Попов, народният представител г-жа Надя Клисурска, областният управител г-н Стефан Мирев, председателите на представителни групи г-жа Таня Димитрова, г-н Найден Шопов и г-н Александър Кобаков.

    По втора точка предложението за удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик” беше докладвано от г-н Хари Харалампиев. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се взе с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Г-н Тодор Попов връчи отличията на наградените.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик


Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                           

понеделник 27 май 2019 - 15:39:07

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност