С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 10.04.2019 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
В срок до 13.05.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: secretary@pazardjik.bg.


    На 15.05.2019 г. от 17:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.


сряда 10 април 2019 - 10:26:55

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност