Р Е Ш Е Н И Е № 28/13.2.2019г. на Административен съд - ПазарджикР Е Ш Е Н И Е № 28/13.2.2019г.
на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 1002 по описа на съда за 2018 г., с което се ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането,

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджиксряда 06 март 2019 - 10:16:09

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност