С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 15.11.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.
    На 19.12.2018 г. от 18:00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

    Приложения:


    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Шикерджиев – управител на Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана” при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.

четвъртък 15 ноември 2018 - 16:59:16

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност