П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 17 май 2018 г.    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №5


от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 17 май 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.

    Отсъстваха общинските съветници Нишан Артин Бъздигян, Благо Атанасов Солов, Ангел Минков Минков.

Председателят откри тържествената сесия на общинския съвет. Гости на заседанието бяха: народният представител Надя Клисурска-Жекова, бившият председател на Общинския съвет Здравко Христев, зам.-областният управител Йордан Кожухаров, почетните граждани на Пазарджик Марин Маринов и Александър Арнаудов.
С едноминутно мълчание, по предложение на общинският съветник Цанко Бангьозов, беше почетена паметта на мъчениците от баташкото клане през 1876 г.
    Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Приветствия по случай празника на Пазарджик.
2. Номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва Хари Харалампиев – председател на временната комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”


Приветствия по случай празника на Пазарджик поднесоха Кметът на Общината Тодор Попов, народният представител Надя Клисурска-Жекова, зам.-областният управител Йордан Кожухаров и председателите на представителни групи в Общинския съвет.
Пристъпи се към втора точка. Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия. Председателят съобщи, че предлага да със званието „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината” бъдат удостоен акад. Владимир Овчаров и акад. Димитър Димитров. Предложението беше прието с 36 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
Предложението за удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и парична награда  Мария Генова и Петра Атанасова беше прието с 37 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
След гласуването се премина към награждаване.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик


Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска       сряда 23 май 2018 - 15:54:28

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност