ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, при следните основни параметри:
1. Валута на безлихвения заем  – български лева.
2. Максимален размер на безлихвения заем  – до  2 000 000 лв. /два милиона лева/.
3. Вид на заема – дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;
4. Цел на заема – финансиране на временния  касов недостиг на средства по бюджета на община Пазарджик за 2018 година.
5. Срок на погасяване на заема - до 31.12.2019 година.
6. Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия.
7. Начин на обезпечаване – без обезпечаване.
8. Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.04.2018г. /понеделник/ от 11,00ч. в заседателната зала на Общински съвет Пазарджик.
Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Пазарджик, както и на сайта на Общински съвет гр.Пазарджик.

* Приложения:
Предложение и Проект за решение поемане на общински дълг

вторник 13 март 2018 - 15:30:30

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност