С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 16.02.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.    На 20.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.


    Приложения:

    1. Работен проект - предложение за проект на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
    3. Доклад от Гергана Табакова – директор на Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.петък 16 февруари 2018 - 11:15:18

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност