СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО  публикуван проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Днес, 15 февруари 2018 г. на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик, в раздел „Проекти на нормативни документи” бяха публикувани мотиви и проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съгласно чл. 26, ал. 4 на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по публикувания проект, които могат да се изпращат на електронната поща на ОбС – Пазарджик - obsuvet@pazardjik.bg, както и в деловодството на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, ет. 13, стая 1311, в рамките на работното време – от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.
Общественото обсъждане на проекта на правилник ще се проведе на 19.03.2018 г. в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2, ет. 13, стая 1302 от 11.00 часа.

четвъртък 15 февруари 2018 - 11:30:08

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност