П О К А Н А


 Уважаеми съграждани,
През месец април 2017 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2016 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.


Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2016 година преди внасянето му в Общинския съвет.
На интернет-страниците на Общинския съвет и на Общината са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали може да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на Общинския съвет.
Мнения, предложения и становища изпращайте на на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на Общината и Общинския съвет.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Обществено обсъждане на Отчет за бюджет  и средствата от ЕС за 2016 година на Община Пазарджик


Г Р А Ф И К

Дата Час Място


07.04.2017 11.00 Пленарна зала Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и кметове на кметства.

вторник 28 март 2017 - 11:36:34

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност