РЕШЕНИЕ №19
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 19
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3

 
ОТНОСНО: Приемане на декларация «Свободата на словото в телевизионния ефир на България».

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинските съветници Красимир Първанов и Цанко Бангьозов, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинска администрация, и след станалите разисквания,


 


Р Е Ш И:


Не приема декларация «Свободата на словото в телевизионния ефир на България».


 
Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
35
16
5
14

 
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 12:16:44

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност