РЕШЕНИЕ №18
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е № 18
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Участие на Община Пазарджик в проект «Красива България 2009». Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл.21 ал. 1 т.23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


    1. Подкрепя участието на Община Пазарджик в проект “Красива България 2009”;
    2. Одобрява участието на Община Пазарджик в реализация на проект “Красива България 2009” с финансови средства в размер на 109 309.35 лева, което е 20% от стойността на проекта, възлизащ на 546 546.76 лева.
    3. Възлага на кмета на община Пазарджик да извърши необходимите действия, свързани с участието на Община Пазарджик в проект “Красива България 2009”.


Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
34
34
0
0


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 февруари 2009 - 12:05:28

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност