РЕШЕНИЕ №16
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 16
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Определяне на общинските съветници за участие в комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка с предмет “Избор на финансова институция за финансиране на общински инвестиционен проект “Управление на публичната инфраструктура на община Пазарджик”, чрез издаване и записване за облигационна емисия в размер на 7 500 000 /седем милиона и петстотин хиляди/ Евро”.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – кмет на община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


Определя общинските съветници, които да участват в комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка с предмет “Избор на финансова институция за финансиране на общински инвестиционен проект “Управление на публичната инфраструктура на община Пазарджик”, чрез издаване и записване за облигационна емисия в размер на 7 500 000 /седем милиона и петстотин хиляди/ Евро”, както следва:

 

1. Тодор Тодоров;

2. Красимир Първанов;

3. Бойка Маринска;

4. Красимир Темнилов.


 

Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
31
24
2
5

 


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

 

четвъртък 05 февруари 2009 - 11:53:39

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност