РЕШЕНИЕ №4
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 4
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


 


ОТНОСНО: Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в община Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Георги Георгиев – общински съветник, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания, 

Р Е Ш И:

Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41363600

 
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 04 февруари 2009 - 19:23:28

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност