РЕШЕНИЕ №3
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е 
№ 3
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


ОТНОСНО: Приемане на декларация «Опазване на общинската и частна собственост от неправомерни посегателства» в община Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Димитър Димитров – общински съветник, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания, 

Р Е Ш И:


Приема следната декларация:

«Ние, съветниците от Общински съвет – Пазарджик, се разграничаваме и остро се противопоставяме на всякакви форми на хулигански прояви и вандализъм, които рушат общинска и частна собственост, и устоите на демократичните завоевания в общината.

Ние сме против връщането на агресията и политическата непоносимост, характерни за началото на прехода.

Ние сме за толерантност, зачитане правото на мнение по всички въпроси и политически диалог.

Настояваме посегналите на общинско и частно имущество да не останат анонимни и да бъдат разкрити и наказани.


 Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
37
36
1
0

 инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВПредседател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 04 февруари 2009 - 19:07:09

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност