РЕШЕНИЕ №1
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 1
от 15 януари 2009 година, взето с Протокол № 1


ОТНОСНО: Разрешаване проблема с транспорта в община Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на ПК “Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението”, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


Задължава кмета на община Пазарджик в едномесечен срок да предложи на общинския съвет мерки за усъвършенстване на транспортната схема на община Пазарджик и подобряване качеството на автобусните превози.


 Общ брой на общинските съветници
При-съствали
“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
30
29
0
1

 
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 21 януари 2009 - 12:44:25

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност