Председателят на ОбС бе избран за зам.-представител за наблюдение на НСРР по оперативна програма на ЕС


  На първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в Пловдив на 27 ноември в Пловдив Председателят на Общински съвет Пазарджик инж. Георги Йорданов бе избран за заместник- представител в комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка по оперативна програма” Управление на човешките ресурси” от фондовете на ЕС. За представител на комитета бе избран областния управител на област Пловдив г- н Тодор Петков.

  На заседанието на Регионалния съветприсъстваха представители на министерства, областните управители на петте области от Южен централен район, представители на общини от региона, представители на организациите на работодателите, на работниците и служителите на национално ниво.   Регионалният съвет за развитие бе свикан на заседание от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно приетия през месец май 2008г Закон за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.

На него бе обсъдена Годишна индикативна програма за дейността на регионалния съвет за развитие в Южния централен район през 2009г.

  Целта на програмата е осигуряване на активното участие на Регионалния съвет за развитие в процесите на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, насочени към икономическото, социалното и териториалното сближаване на района с останалите райони от страната и Европейския съюз.

  Ръководството и контролът по изпълнението на Програмата се възлага на председателите на Регионалния съвет и техните заместници.


четвъртък 27 ноември 2008 - 18:39:43

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност