Регионалният съвет за развитие на Южен централен район ще заседава за първи път


Председателят на Общински съвет Пазарджик ще вземе участие в първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в Пловдив на 27 ноември от 9.00часа. На него ще присъстват представители на министерства, областните управители на петте области от Южен централен район, представители на общини от региона, представители на организациите на работодателите, на работниците и служителите на национално ниво.

Регионалният съвет за развитие се свиква отминистъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно приетия през месец май 2008г Закон за регионалното развитие и Правилника за прилагането му. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова ще представи новата нормативна уредба за регионалното развитие и промяната в териториалния обхват на Южен централен район, от който се изключва област Стара Загора.

Ще бъдат избрани представители на Южен централен район в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Ще бъдат избрани председател и заместник- председател на района.


вторник 25 ноември 2008 - 17:30:17

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност