Административният съд отмени решение №43


 Административен съд - Пазарджик с решение №240 от  08.07.2008г. ОТМЕНЯ решение № 43 от 03.04.2008г. , взето с Протокол №7 на Общински съвет- гр. Пазарджик, с което не е прието предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на строителни материали- пясък и чакъл.
Административен съд- Пазарджик с решение №107 от  23.03.2008г. ОТМЕНЯ изцяло


решение № 184 от 20.09.2007г. , взето с Протокол №12 на Общински съвет- гр. Пазарджик, с което  е определен  за приватизационна продажба недвижим имот , представляващ  самостоятелен обект- офис №1, с площ 17,04 кв. м , ведно с прилежащите идеални части от изба, общи части  на сградата и право на строеж, находящ се в едноетажна масивна сграда с обитаем таван и изба, изградена в УПИ II 669 за офиси в кв.207 по план на гр. Пазарджик, актуван с АЧОС №562/06.02.2007г..

петък 08 август 2008 - 12:05:15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност