НА 20-И СЕПТЕМВРИ ЗАСЕДАВА КОМИСИЯ "ИН ВИТРО"


Последните за тази година заявления за финансово подпомагане, които са 4 на брой, ще разгледа комисия "Ин витро" към Общински съвет - Пазарджик. Заседанието ще се проведе на 20-и септември от 17 часа в зала 1302 в сградата на Общината.

петък 14 септември 2018 - 10:53:24

П О К А Н АУважаеми съграждани,

През месец Септември 2018 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2017 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2017 година преди внасянето му в общинския съвет.

[ Пълният текст >>> ]

петък 31 август 2018 - 12:57:28

П О К А Н А


     Уважаеми съграждани,
През месец Септември 2018 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.
Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик преди внасянето им в общинския съвет.

[ Пълният текст >>> ]

сряда 08 август 2018 - 16:17:14

ОТЛОЖЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИН ВИТРО


Комисията "Ин витро" към Общински съвет - Пазарджик, ще заседава на 1-ви август 2018 г. от 17 часа в зала 1302 в Общината. Заседанието, насрочено за 26 юли 2018 не се проведе поради отсъствие на голяма част от членовете на комисията.

понеделник 30 юли 2018 - 12:01:14

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИН ВИТРО


Поредното си заседание ще проведе комисията "Ин витро" към Общински съвет- Пазарджик. Заседанието е насрочено за 26 юли 2018 г. от 17.00 часа в зала 1302 в сграда на Общината.
[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 05 юли 2018 - 17:25:31

СПРАВКА


Справка за постъпилите предложения от общественото обсъждане на Проектонаредбата за изменение на Наредбата за търговските дружества. ИЗТЕГЛИ>>>>

понеделник 03 септември 2018 - 11:57:45

Комисията “Ин витро” заседава на 30-ти август


Поредно заседание ще проведе на 30-ти август 2018 г. Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. На предходното си заседание комисията изиска липсващи медицински документи на две от кандидатките и точно те ще бъдат разгледани утре. Комисията се събира в 17.00 часа в зала 1302 в сградата на Община Пазарджик.

сряда 29 август 2018 - 16:15:42

Нови четири двойки одобри Комисията "Ин витро"


Четири кандидати за финансово подпомагане одобри Комисията „Ин витро” на заседанието си, проведено на 1 август 2018 г. Общо 7 бяха заявленията през второто тримесечие на годината, 1 кандидатка оттегли заявлението си, а на две комисията издаде предписания за представяне на липсващи медицински документи.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 02 август 2018 - 15:19:12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 23.07.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 23 юли 2018 - 16:45:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 10.05.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 10 май 2018 - 12:15:24

Страници:   1 2 3 [4] 5 ... 46 47 48
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност