П О К А Н А


     Уважаеми съграждани,
През месец Септември 2018 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.
Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик преди внасянето им в общинския съвет.

[ Пълният текст >>> ]

сряда 08 август 2018 - 16:17:14

ОТЛОЖЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИН ВИТРО


Комисията "Ин витро" към Общински съвет - Пазарджик, ще заседава на 1-ви август 2018 г. от 17 часа в зала 1302 в Общината. Заседанието, насрочено за 26 юли 2018 не се проведе поради отсъствие на голяма част от членовете на комисията.

понеделник 30 юли 2018 - 12:01:14

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИН ВИТРО


Поредното си заседание ще проведе комисията "Ин витро" към Общински съвет- Пазарджик. Заседанието е насрочено за 26 юли 2018 г. от 17.00 часа в зала 1302 в сграда на Общината.
[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 05 юли 2018 - 17:25:31

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 10.05.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 10 май 2018 - 12:08:27

П О К А Н АНа основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 14.05.2018 г. (понеделник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г.

Изтегли проекта>>>

петък 27 април 2018 - 11:09:09

Нови четири двойки одобри Комисията "Ин витро"


Четири кандидати за финансово подпомагане одобри Комисията „Ин витро” на заседанието си, проведено на 1 август 2018 г. Общо 7 бяха заявленията през второто тримесечие на годината, 1 кандидатка оттегли заявлението си, а на две комисията издаде предписания за представяне на липсващи медицински документи.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 02 август 2018 - 15:19:12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 23.07.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 23 юли 2018 - 16:45:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 10.05.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 10 май 2018 - 12:15:24

 Р Е Ш Е Н И Е №62
adminobs на четвъртък 03 май 2018 - 17:09:45 |

КОМИСИЯТА ИН ВИТРО ОДОБРИ 9 КАНДИДАТИ


Всички девет двойки, кандидатстващи за финансово подпомагане от общинския фонд „Ин витро” през първото тримесечие на 2018 г. бяха одобрени от Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик. Заявленията на кандидатите бяха разгледани на заседание на комисията, проведено на 2-ри април.

вторник 03 април 2018 - 11:15:35

Страници:   1 2 [3] 4 ... 45 46 47
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност