ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО”


Комисията по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик ще заседава на 27-ти октовмври /четвъртък/ от 12 часа на 13-тия етаж в сградата на община Пазарджик.

[ Пълният текст >>> ]

петък 07 октомври 2016 - 12:26:53

Проект на нова наредба


Внесен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. Предложението е в раздел "Проекти на нормативни документи".


понеделник 12 септември 2016 - 17:30:22

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО”


Комисията по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик ще заседава на 5-ти август от 17 часа. Ще бъдат разгледани представените допълнително липсващи документи, изискани от комисията от 7 от кандидатите.

вторник 02 август 2016 - 09:33:52

Внесени проекти на две наредби


Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е постъпил в деловодството на Общинския съвет. Предложението ще се гледа на сесията в края на юли. Внесен е и проект на наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик. И двата документа са публикувани в раздел "Проекти на нормативни документи".

петък 08 юли 2016 - 17:38:25

П О К А Н А


На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 14.07.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

четвъртък 23 юни 2016 - 16:56:32

ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО”


Комисията по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик ще заседава на 29-ти септември от 12 часа на 13-тия етаж в сградата на община Пазарджик. Ще бъдат разгледани подадените до края на август документи на кандидатите за финансиране.

петък 16 септември 2016 - 14:11:57

Проект на нова наредба


В деловодството на Общински съвет - Пазарджик е внесен проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Мотивите и наредбата са публикувани в раздел "Проекти на нормативни документи".

петък 09 септември 2016 - 12:41:13

Внесени проекти за измение на наредби


 В раздел "Проекти на нормативни документи" са публикувани още два проекта за изменение и допълнение на наредби на Общинския съвет - на наредбата за обществения ред и наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.

сряда 13 юли 2016 - 10:52:54

Съобщение


ВАС се произнесе по две решения на Общински съвет - Пазарджик:

РЕШЕНИЕ №8134/04.07.2016

РЕШЕНИЕ №7960/30.06.2016

четвъртък 07 юли 2016 - 16:43:25

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО”


На 6 юли /сряда/ от 17 часа комисията по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик, ще разгледа документите на кандидатите за финансиране. Предишното заседание на комисията, насрочено за 13 май 2016 г. не се проведе поради липса на кворум.
четвъртък 16 юни 2016 - 17:13:35

Страници:   1 2 [3] 4 ... 39 40 41
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.