Съобщение


АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

/решение №626/2016 г. на АС Пазарджик/

сряда 30 ноември 2016 - 12:01:58

П О К А Н А


На основание, чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.понеделник 14 ноември 2016 - 11:30:02

НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие
за водене на регистър на общинските детски градини и
 центрове за подкрепа на личностното развитие
Тази наредба е приета с решение №180/29.09.2016 г., протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик и влиза в  сила  в седем дневен срок от публикуването и в един местен ежедневник и на интернет страницата на Общински съвет – Пазарджик.


 

петък 14 октомври 2016 - 18:26:30

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ


Общински съвет – Пазарджик ще отбележи Деня на българската община – 12 октомври, с тържествена сесия. Очаква се на нея да присъстват и депутати от Пазарджишки избирателен район.

[ Пълният текст >>> ]

петък 07 октомври 2016 - 12:27:45

ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО”


Комисията по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик ще заседава на 29-ти септември от 12 часа на 13-тия етаж в сградата на община Пазарджик. Ще бъдат разгледани подадените до края на август документи на кандидатите за финансиране.

петък 16 септември 2016 - 14:11:57

Проект на нова наредба


Внесен е Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик. Предложението е в раздел "Проекти на нормативни документи".четвъртък 24 ноември 2016 - 13:22:54

РЕДОВНАТА СЕСИЯ СЕ ИЗМЕСТВА НА 31-И ОКТОМВРИ


Редовната сесия на Общински съвет – Пазарджик ще се проведе на 31-и октомври /понеделник/ от 14 часа, вместо на 27-и октомври, четвъртък. Промяна в заседанията на постоянните комисии няма.

четвъртък 20 октомври 2016 - 12:57:51

Наредбата за обществения ред ще бъде променена в края на октомври


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред е внесен в деловодството на Общинския съвет. Предложението ще се гледа на сесията в края на месеца. Пълният текст на изменението на Наредбата може да бъде видян в раздел "Проекти на нормативни документи".

сряда 12 октомври 2016 - 16:33:08

ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА „ИН ВИТРО”


Комисията по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик ще заседава на 27-ти октовмври /четвъртък/ от 12 часа на 13-тия етаж в сградата на община Пазарджик.

[ Пълният текст >>> ]

петък 07 октомври 2016 - 12:26:53

Проект на нова наредба


Внесен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. Предложението е в раздел "Проекти на нормативни документи".


понеделник 12 септември 2016 - 17:30:22

Страници:   1 2 [3] 4 ... 40 41 42
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.