СПРАВКА


Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

[ Пълният текст >>> ]

сряда 27 февруари 2019 - 18:20:59

СПРАВКА


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или упълномощени от тях водачи


сряда 30 януари 2019 - 14:36:46

СПРАВКА


Справка за постъпилите предложения по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик


вторник 22 януари 2019 - 15:25:07

СПРАВКА


за постъпилите предложения по Проекта на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик

На общественото обсъждане, проведено на 19.12.2018 г. от 18:00 ч. в Пленарната зала на Община Пазарджик, бяха направени следните предложения

[ Пълният текст >>> ]

петък 28 декември 2018 - 14:17:17

СЪОБЩЕНИЕДнес, 19.12.2018г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.
    На 21.01.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 19 декември 2018 - 18:03:46

РЕШЕНИЕ №3 на ОбС от 31.01.2019 г. за обявяване на конкурс


ОТНОСНО:
Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Пазарджик” ЕООД, ЕИК 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.


петък 08 февруари 2019 - 10:43:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 23.01.2019 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
В срок до 25.02.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.
    На 26.02.2019 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.


    Приложения:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 23 януари 2019 - 10:55:35

С П Р А В К А


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджиквторник 22 януари 2019 - 15:23:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 21.12.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
В срок до 21.01.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес:

[ Пълният текст >>> ]

петък 21 декември 2018 - 17:41:23

СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 19.12.2018 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик бяха публикувани мотиви и проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, ет. 13, стая 1310  и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.
     На 21.01.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, в Пленарна зала, ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.
[ Пълният текст >>> ]

сряда 19 декември 2018 - 17:20:16

Страници:   1 2 [3] 4 ... 47 48 49
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност