С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 155/26.10.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, изменено с Решение № 176/30.11.2017 г. се обявява, че:
    1. На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 07 декември 2017 - 16:06:54

Съобщение


Административният съд отмени разпоредби от Наредба за рекламната дейност в община Пазарджик с Решение №№ 459/12.10.2017г.

четвъртък 02 ноември 2017 - 15:54:02

СЪОБЩЕНИЕ


Три двойки, кандидатстващи за финансово подпомагане, одобри комисията "Ин витро"на заседанието си в четвъртък. На една от кандидатките беше дадено предписание за представяне на липсващи документи.

понеделник 02 октомври 2017 - 13:23:39

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА и СЪОТВЕТНАТА СПРАВКАпонеделник 18 септември 2017 - 15:59:09

СЪОБЩЕНИЕ


Комисията Ин витро ще заседава на 31 август от 17 часа на 13-ти етаж в сградата на Община Пазарджик. Комисията ще разгледа допълнително изисканите  документи на 5 кандидати. На предишното заседание на 10-ти август бяха разгледани 10 заявления за финансово подпомагане. 5 от тях бяха одобрени, на останалите 5 бяха дадени предписания за представяне на липсващи документи.


четвъртък 31 август 2017 - 11:53:22

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 11.12.2017 г. (понеделник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г.четвъртък 23 ноември 2017 - 14:26:12

12-ти октомври - Ден на българската община


Тържествена сесия послучай Деня на българската община ще проведе Общински съвет - Пазарджик на 12-ти октомври от 12 часа. На сесията ще присъстват и ученици от Ученически училищен съвет "Аксаковци" и Клуб "Етикет.БГ" на ПГ "И. С. Аксаков", които ще поздравят общинските съветници и представителите на местната власт по повод отбелязването на 135-та годишнина от обнародването на първия Закон за общините и градското управление.

понеделник 09 октомври 2017 - 09:58:54

СЪОБЩЕНИЕ


Поредното заседание на комисията "Ин витро" ще се проведе в деня на редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик - 28-и септември 2017 г. от 12.00 часа, на 13 етаж, стая 1302. Четири са заявленията за финансово подпомагане, които ще разгледа комисията.

понеделник 25 септември 2017 - 11:08:07

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И СЪОТВЕТНАТА СПРАВКАпонеделник 18 септември 2017 - 15:57:43

СЪОБЩЕНИЕ


Относно публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.


[ Пълният текст >>> ]

петък 11 август 2017 - 15:53:52

Страници:   1 2 [3] 4 ... 43 44 45
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност