СПРАВКА


Справка за постъпилите предложения по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик


вторник 22 януари 2019 - 15:25:07

СПРАВКА


за постъпилите предложения по Проекта на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик

На общественото обсъждане, проведено на 19.12.2018 г. от 18:00 ч. в Пленарната зала на Община Пазарджик, бяха направени следните предложения

[ Пълният текст >>> ]

петък 28 декември 2018 - 14:17:17

СЪОБЩЕНИЕДнес, 19.12.2018г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.
    На 21.01.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 19 декември 2018 - 18:03:46

П О К А Н АНа основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 07.12.2018 г. (петък) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.

сряда 21 ноември 2018 - 14:39:20

Фонд „Ин витро” през 2018 г.


Последно за годината заседание проведе комисията „Ин витро” на 24-и октомври. Равносметката за 2018 година – 19 кандидатствали за финансово подпомагане за изследвания и процедури, от тях 17 двойки са одобрени, отхвърлени са две кандидатки, които не отговарят на

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 29 октомври 2018 - 17:31:54

С П Р А В К А


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджиквторник 22 януари 2019 - 15:23:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 21.12.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
В срок до 21.01.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес:

[ Пълният текст >>> ]

петък 21 декември 2018 - 17:41:23

СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 19.12.2018 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик бяха публикувани мотиви и проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, ет. 13, стая 1310  и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.
     На 21.01.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, в Пленарна зала, ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.
[ Пълният текст >>> ]

сряда 19 декември 2018 - 17:20:16

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 15.11.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.
    На 19.12.2018 г. от 18:00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

    Приложения:
[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 15 ноември 2018 - 16:59:16

Тържествена сесия на Общинския съвет


Тържествена сесия ще проведе Общински съвет – Пазарджик на 12-и октомври 2018 г. Поводът е Денят на българската община. Сесията е с начален час 14.00 часа, мястото – пленарна зала.


вторник 09 октомври 2018 - 16:04:16

Страници:   1 2 [3] 4 ... 46 47 48
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност