С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес на 21.12.2016 г. на страницата на Общински съвет – Пазарджик  е публикуван проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” №2, стая 1311 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.
    На 25.01.2017 г., от 14:00 часа, в сградата на Община Пазарджик, на ет. 2 – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на проекта и постъпилите предложения.


    Приложение:

[ Пълният текст >>> ]

сряда 21 декември 2016 - 11:52:11

Отмяна на текст от Наредбата за обществения ред


Административният съд отмени част от разпоредбата на чл. 2, т. 6 от Наредбата за обществения ред

четвъртък 08 декември 2016 - 11:48:59

Проект на нова наредба


Внесен е Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик. Предложението е в раздел "Проекти на нормативни документи".четвъртък 24 ноември 2016 - 13:22:54

РЕДОВНАТА СЕСИЯ СЕ ИЗМЕСТВА НА 31-И ОКТОМВРИ


Редовната сесия на Общински съвет – Пазарджик ще се проведе на 31-и октомври /понеделник/ от 14 часа, вместо на 27-и октомври, четвъртък. Промяна в заседанията на постоянните комисии няма.

четвъртък 20 октомври 2016 - 12:57:51

Наредбата за обществения ред ще бъде променена в края на октомври


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред е внесен в деловодството на Общинския съвет. Предложението ще се гледа на сесията в края на месеца. Пълният текст на изменението на Наредбата може да бъде видян в раздел "Проекти на нормативни документи".

сряда 12 октомври 2016 - 16:33:08

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
Днес на 08.12.2016г. на страницата на Oбщина Пазарджик и  на страницата на Общински съвет – Пазарджик  е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” №2 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 08 декември 2016 - 16:29:10

Съобщение


АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

/решение №626/2016 г. на АС Пазарджик/

сряда 30 ноември 2016 - 12:01:58

П О К А Н А


На основание, чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.понеделник 14 ноември 2016 - 11:30:02

НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие
за водене на регистър на общинските детски градини и
 центрове за подкрепа на личностното развитие
Тази наредба е приета с решение №180/29.09.2016 г., протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик и влиза в  сила  в седем дневен срок от публикуването и в един местен ежедневник и на интернет страницата на Общински съвет – Пазарджик.


 

петък 14 октомври 2016 - 18:26:30

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ


Общински съвет – Пазарджик ще отбележи Деня на българската община – 12 октомври, с тържествена сесия. Очаква се на нея да присъстват и депутати от Пазарджишки избирателен район.

[ Пълният текст >>> ]

петък 07 октомври 2016 - 12:27:45

Страници:   1 [2] 3 ... 39 40 41
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.