'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №82
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2021 година.
вторник 05 май 2020 - 17:02:46
Р Е Ш Е Н И Е №81
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2020 година.
вторник 05 май 2020 - 16:59:14
Р Е Ш Е Н И Е №80
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: 1 бр. офис с площ от 38.00 кв. м., находящ се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор 55155.503.354.1
вторник 05 май 2020 - 16:42:06
Р Е Ш Е Н И Е №79
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 16:30:07
Р Е Ш Е Н И Е №78
ОТНОСНО: Обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост.
вторник 05 май 2020 - 16:16:15
Р Е Ш Е Н И Е №77
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 16:10:09
Р Е Ш Е Н И Е №76
ОТНОСНО: Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане
вторник 05 май 2020 - 16:03:54
Р Е Ш Е Н И Е №75
ОТНОСНО: Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 15:30:55
Р Е Ш Е Н И Е №74
ОТНОСНО: Изменение на Решение №71 от 26 март 2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 15:28:17
Р Е Ш Е Н И Е №73
ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 15:00:18
Страници:   1 2 [3] 4 ... 13 14 15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност