'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №12
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.
понеделник 06 януари 2020 - 16:55:37
Р Е Ш Е Н И Е №11
ОТНОСНО: Попълване състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик.
понеделник 06 януари 2020 - 16:16:36
Р Е Ш Е Н И Е №10
ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
понеделник 16 декември 2019 - 12:25:42
Р Е Ш Е Н И Е №9
ОТНОСНО: Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15.
понеделник 16 декември 2019 - 12:23:44
Р Е Ш Е Н И Е №8
ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
понеделник 16 декември 2019 - 12:19:04
Р Е Ш Е Н И Е №7
ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.
понеделник 16 декември 2019 - 12:17:08
Р Е Ш Е Н И Е №6
ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
понеделник 16 декември 2019 - 12:15:41
Р Е Ш Е Н И Е №5
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд.
понеделник 16 декември 2019 - 12:13:31
Р Е Ш Е Н И Е №4
ОТНОСНО: Определяне на численост, състав и ръководство на постоянните комисии в Общински съвет – Пазарджик.
понеделник 16 декември 2019 - 12:02:46
Р Е Ш Е Н И Е №3
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
понеделник 16 декември 2019 - 12:00:16
Страници:   1 2 3 ... 13 [14] 15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност