'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №72
ОТНОСНО: Предложение от Сдружение МОО „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ВИТЯЗИ – ХАН АСПАРУХ” за поставяне на паметник в чест на генерал Брок и воините – освободители на град Пазарджик през Руско-турската война 1877-1878 г.
четвъртък 02 април 2020 - 18:04:54
Р Е Ш Е Н И Е №71
ОТНОСНО: Вземане на решение за цените и таксите за ползване на общински имоти на територията на Община Пазарджик през времето на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение.
четвъртък 02 април 2020 - 18:02:21
Р Е Ш Е Н И Е №70
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 02 април 2020 - 17:58:43
Р Е Ш Е Н И Е №69
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VI-190, кв. 13 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.
четвъртък 02 април 2020 - 17:55:54
Р Е Ш Е Н И Е №68
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
четвъртък 02 април 2020 - 17:52:52
Р Е Ш Е Н И Е №67
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.20.92 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”,
четвъртък 02 април 2020 - 17:50:33
Р Е Ш Е Н И Е №66
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Пищигово, площ 3 314 кв.м., от трайно предназначение на територията: „Земеделска”,
четвъртък 02 април 2020 - 17:47:28
Р Е Ш Е Н И Е №65
ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 53335.915.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Огняново, площ 25891 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”,
четвъртък 02 април 2020 - 17:44:56
Р Е Ш Е Н И Е №64
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в с. Говедаре, община Пазарджик.
четвъртък 02 април 2020 - 17:41:49
Р Е Ш Е Н И Е №63
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Сарая, общ. Пазарджик.
четвъртък 02 април 2020 - 17:39:01
Страници:   [1] 2 3 ... 10 11 12

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност