'Решения'

РЕШЕНИЕ №215
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик
сряда 03 декември 2008 - 16:57:59
РЕШЕНИЕ №214
ОТНОСНО: Отпускане на персонална стипендия на Александрина Иванова Тодорова – студентка І-ви курс в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Английска филология”.
четвъртък 06 ноември 2008 - 17:27:08
РЕШЕНИЕ №213
ОТНОСНО: Вземане на решение за изменение и допълнение на Решение № 146 от 31 юли 2008 година, взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик.
четвъртък 06 ноември 2008 - 17:22:43
РЕШЕНИЕ №212
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 06 ноември 2008 - 17:18:36
РЕШЕНИЕ №211
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в гр. Пазарджик, с. Черногорово, с. Звъничево и с. Росен.
четвъртък 06 ноември 2008 - 17:09:21
РЕШЕНИЕ №210
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на Национален институт по метеорология и хидрология на част от УПИ І за спорт, квартал 2А по плана на гр. Пазарджик, с площ 9 кв.м. –
четвъртък 06 ноември 2008 - 16:53:06
РЕШЕНИЕ №209
ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот 041003 по КВС на с. Звъничево, в местност “Черни могили”, за разширяване на гробищния парк на селото.
четвъртък 06 ноември 2008 - 16:47:51
РЕШЕНИЕ №208
ОТНОСНО: Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот.
четвъртък 06 ноември 2008 - 16:42:47
РЕШЕНИЕ №207
ОТНОСНО: Обявяване на имоти, публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
четвъртък 06 ноември 2008 - 16:37:51
РЕШЕНИЕ №206
ОТНОСНО: Предаване владението на вътрешноканалната мрежа от хидромелиоративната инфраструктура, разположена в масив 12 – местност „Бяло дере”, масив 13 – местност „Чакъла”, масив 14 – местност – „Данлъка”, масив 15 – местност „Песо поле”, масив 16 –
четвъртък 06 ноември 2008 - 16:32:45
Страници:   1 2 3 ... 258 [259] 260 ... 263 264 265

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност