'Решения'

РЕШЕНИЕ №178
ОТНОСНО: Формиране на полудневна група в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Росен, община Пазарджик, за учебната 2008/2009 година.
сряда 01 октомври 2008 - 19:39:19
РЕШЕНИЕ №177
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 185 от 20.09.2007 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 12, за избиране метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на 7 /седем/ бро
сряда 01 октомври 2008 - 19:34:16
РЕШЕНИЕ №176
ОТНОСНО: Приемане на декларация за осъждане на посегателството върху свободното слово.
сряда 01 октомври 2008 - 19:27:30
РЕШЕНИЕ №175
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в поземлен имот № 1690 – Спортен комплекс “Хебър” в УПИ ІІ – Спорт, в кв. 140 по плана на гр. Пазарджик, за отдаване под наем.
сряда 01 октомври 2008 - 19:22:08
РЕШЕНИЕ №174
ОТНОСНО: Актуализиране на Общински план за действие 2005/2006 – 2007/2008 г. по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на учениците от етническите общности и
сряда 01 октомври 2008 - 17:44:03
РЕШЕНИЕ №173
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
сряда 01 октомври 2008 - 17:36:25
РЕШЕНИЕ №172
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост.
сряда 01 октомври 2008 - 17:28:00
РЕШЕНИЕ №171
ОТНОСНО: Участие на Община Пазарджик в проект “Красива България 2009”
сряда 01 октомври 2008 - 15:18:43
РЕШЕНИЕ №170
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост
четвъртък 18 септември 2008 - 19:35:24
РЕШЕНИЕ №169
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ кухненски блок, находящ се в ЕГ “Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик.
четвъртък 18 септември 2008 - 19:22:25
Страници:   1 2 3 ... 258 [259] 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност