'Решения'

РЕШЕНИЕ №188
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за
четвъртък 06 ноември 2008 - 14:08:42
РЕШЕНИЕ №187
ОТНОСНО: Начина на обезпечаване изпълнението на задълженията на Община Пазарджик по въззивно съдебно решение № 495/20.10.2008 г., постановено по гр. д. № 533/2008 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив
четвъртък 06 ноември 2008 - 11:19:39
РЕШЕНИЕ №186
ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии
четвъртък 06 ноември 2008 - 11:10:19
РЕШЕНИЕ №185
ОТНОСНО: Кандидатстване по модул “Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради” по Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието и науката
сряда 15 октомври 2008 - 17:43:45
РЕШЕНИЕ №184
ОТНОСНО: Кандидатстване по модул “Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения” по Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието и науката
сряда 15 октомври 2008 - 17:33:25
РЕШЕНИЕ №183
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост.
сряда 01 октомври 2008 - 20:47:40
РЕШЕНИЕ №182
ОТНОСНО: Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот.
сряда 01 октомври 2008 - 20:37:59
РЕШЕНИЕ №181
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
сряда 01 октомври 2008 - 20:30:58
РЕШЕНИЕ №180
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.
сряда 01 октомври 2008 - 20:24:46
РЕШЕНИЕ №179
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в едноетажна масивна сграда, построена в парцел VІІ – жилищно строителство, в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. “Ал. Стамболийски” № 14,
сряда 01 октомври 2008 - 20:19:16
Страници:   1 2 3 ... 257 [258] 259 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност