'Решения'

РЕШЕНИЕ №198
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 169/11.09.2008 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 15.
четвъртък 06 ноември 2008 - 15:38:12
РЕШЕНИЕ №197
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост.
четвъртък 06 ноември 2008 - 15:32:55
РЕШЕНИЕ №196
ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ УПИ ІV-паркинг, находящ се в кв. 359 по плана на гр. Пазарджик.
четвъртък 06 ноември 2008 - 15:25:18
РЕШЕНИЕ №195
ОТНОСНО: Проект за изменение на ПР и ПЗ на у.п.и. ХХІІ от Парцеларен план на Стопански двор /п.и. 000193/, землище на с. Братаница.
четвъртък 06 ноември 2008 - 15:18:16
РЕШЕНИЕ №194
ОТНОСНО: Въвеждане системата на делегирани бюджети в 12 детски градини от община Пазарджик от 01.01.2009 година.
четвъртък 06 ноември 2008 - 15:12:12
РЕШЕНИЕ №193
ОТНОСНО: Участие на Община Пазарджик като водеща институция в изпълнение на съвместен проект “Децата на Пазарджик – заедно”.
четвъртък 06 ноември 2008 - 15:07:43
РЕШЕНИЕ №192
ОТНОСНО: Преобразуване на ЦДГ “В.Терешкова” в ОДЗ и на съществуващите полудневни групи в ЦДГ “Зорница”, гр.Пазарджик и ЦДГ “Веселка”, с. Ивайло, община Пазарджик, в целодневни
четвъртък 06 ноември 2008 - 14:46:04
РЕШЕНИЕ №191
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
четвъртък 06 ноември 2008 - 14:38:21
РЕШЕНИЕ №190
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик
четвъртък 06 ноември 2008 - 14:31:34
РЕШЕНИЕ №189
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик
четвъртък 06 ноември 2008 - 14:19:11
Страници:   1 2 3 ... 256 [257] 258 259 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност