'Решения'

РЕШЕНИЕ №10
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ две тренировъчни футболни игрища с обща площ 12 540 кв. м и помещения с обща площ 64 кв. м, находящи се в СОУ „Г. Бенковски” – гр. Пазарджик, за отдаване под наем
сряда 04 февруари 2009 - 19:57:43
РЕШЕНИЕ №9
ОТНОСНО: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
сряда 04 февруари 2009 - 19:48:35
РЕШЕНИЕ №8
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 230 от 27.11.2008 г., взето с Протокол № 19, за поземлени имоти в местност “Фондовете” по КВС на с.Сарая
сряда 04 февруари 2009 - 19:44:53
РЕШЕНИЕ №7
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 197 от 30.10.2008 г., взето с Протокол № 18 в частта му на т. 1 и 2 от Приложение № 1 за гр. Пазарджик и Решение №
сряда 04 февруари 2009 - 19:39:55
РЕШЕНИЕ №6
ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-157, 158, за КОО и паркинг, в кв. 2254, с площ 3 653 кв. м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – б. баня
сряда 04 февруари 2009 - 19:34:33
РЕШЕНИЕ №5
ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост
сряда 04 февруари 2009 - 19:30:00
РЕШЕНИЕ №4
ОТНОСНО: Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове
сряда 04 февруари 2009 - 19:23:28
РЕШЕНИЕ №3
ОТНОСНО: Приемане на декларация «Опазване на общинската и частна собственост от неправомерни посегателства» в община Пазарджик
сряда 04 февруари 2009 - 19:07:09
Р Е Ш Е Н И Е №2
ОТНОСНО: Избиране на комисия във връзка с изпълнението на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
сряда 21 януари 2009 - 12:50:15
РЕШЕНИЕ №1
ОТНОСНО: Разрешаване проблема с транспорта в община Пазарджик
сряда 21 януари 2009 - 12:44:25
Страници:   1 2 3 ... 246 [247] 248 ... 256 257 258

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност