'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №45
ОТНОСНО: Приемане на решение за участие на Община Пазарджик в международната кампания “Часът на земята”.
сряда 01 април 2009 - 20:25:53
РЕШЕНИЕ №44
ОТНОСНО: Кандидатстване по модул “Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения” по Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието
четвъртък 05 март 2009 - 15:16:14
РЕШЕНИЕ №43
ОТНОСНО: Кандидатстване по модул “Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради” по Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието
четвъртък 05 март 2009 - 15:12:03
РЕШЕНИЕ №42
ОТНОСНО: Определяне на училище – преимуществен ползвател на МПС марка “HYUNDAI”
четвъртък 05 март 2009 - 15:07:48
РЕШЕНИЕ №41
ОТНОСНО: Определяне на четири обособени части от имот – публична общинска собственост, находящи се в в парцел І-Спортна зала „Васил Левски”,
четвъртък 05 март 2009 - 15:03:29
РЕШЕНИЕ №40
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №24/13.02.2009 г., взето с Протокол №3 за приемане на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2009 г.
четвъртък 05 март 2009 - 14:48:08
РЕШЕНИЕ №39
ОТНОСНО: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО
четвъртък 05 март 2009 - 14:44:08
РЕШЕНИЕ №38
ОТНОСНО: Приемане Стратегия за закрила на детето за период 2009-2018 г. и Програма за закрила на детето за период 2009-2011
четвъртък 05 март 2009 - 14:39:57
РЕШЕНИЕ №37
ОТНОСНО: Определяне на общинските съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
четвъртък 05 март 2009 - 14:31:10
РЕШЕНИЕ №36
ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост, представляващ УПИ ІV-паркинг, находящ се в кв. 359 по плана на гр. Пазарджик
четвъртък 05 март 2009 - 14:22:18
Страници:   1 2 3 ... 246 [247] 248 ... 259 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност