'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №25
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж, в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот публична общинска собственост
четвъртък 07 февруари 2019 - 19:01:53
Р Е Ш Е Н И Е №24
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на па
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:58:44
Р Е Ш Е Н И Е №23
ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:55:58
Р Е Ш Е Н И Е №22
ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:53:19
Р Е Ш Е Н И Е №21
ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 14 по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:49:34
Р Е Ш Е Н И Е №20
ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:43:43
Р Е Ш Е Н И Е №19
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху новообразуван поземлен проектен имот с идентификатор 55155.501.1531 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:41:29
Р Е Ш Е Н И Е №18
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:38:18
Р Е Ш Е Н И Е №17
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Априлци и с. Пищигово, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 февруари 2019 - 18:35:32
Страници:   1 2 [3] 4 ... 250 251 252

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност