'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №118
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на Сдружение „Човеколюбие”, ЕИК: 822148803, със седалище и адрес
четвъртък 04 юли 2019 - 17:01:21
Р Е Ш Е Н И Е №117
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, общ. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:35:11
Р Е Ш Е Н И Е №116
ОТНОСНО: Вземане на решение за актуализиране на План за действие за общинските концесии в Община Пазарджик 2018-2020 г., приет с Решение №131/27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:32:16
Р Е Ш Е Н И Е №115
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:16:01
Р Е Ш Е Н И Е №114
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.136.9 в местността
четвъртък 04 юли 2019 - 16:12:39
Р Е Ш Е Н И Е №113
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП- ПРЗ за ПИ 20362.136.31 в местността „Възстановими граници”
четвъртък 04 юли 2019 - 16:10:06
Р Е Ш Е Н И Е №112
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.136.32 в местността „Възстановими граници” по КК
четвъртък 04 юли 2019 - 16:06:26
Р Е Ш Е Н И Е №111
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.50.2 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Синитово.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:03:49
Р Е Ш Е Н И Е №110
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16 и 48876.6.14, м. „Черни могили” по КККР
четвъртък 04 юли 2019 - 16:01:01
Р Е Ш Е Н И Е №109
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Складова база за строителни материали – готови изделия” в ПИ с идентификатор 55155.22.243, м. „Съзлъка”
четвъртък 04 юли 2019 - 15:58:26
Страници:   1 2 [3] 4 ... 259 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност