'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №155
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за общински терен, заключен между улици с о.т.о.т.13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13 и предвиден за озеленяване, по действащия план на с. Гелеменово.
сряда 25 септември 2019 - 18:33:20
Р Е Ш Е Н И Е №154
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по К
сряда 25 септември 2019 - 18:30:22
Р Е Ш Е Н И Е №153
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за
сряда 25 септември 2019 - 18:28:04
Р Е Ш Е Н И Е №152
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е”
сряда 25 септември 2019 - 18:25:42
Р Е Ш Е Н И Е №151
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.102 в местност „Атчаир” по КК на гр. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:23:22
Р Е Ш Е Н И Е №150
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 23457.5.74, м. „Татар екин” по КККР на землище с. Драгор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
сряда 25 септември 2019 - 18:21:06
Р Е Ш Е Н И Е №149
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48876.23.39 и УПИ V-38, За търговия и услуги, местност „Меселим пере “ в землището на с. Мокрище.
сряда 25 септември 2019 - 18:18:38
Р Е Ш Е Н И Е №148
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1, местност „Орешака “ в землището на с. Огняново, без промяна предназначение земеделската земя, за изграждане на оранжерии.
сряда 25 септември 2019 - 18:16:33
Р Е Ш Е Н И Е №147
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.163, местност „Чукур савак “ в землището на гр. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:14:16
Р Е Ш Е Н И Е №146
ОТНОСНО: Изработване на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 52 по плана на село Ивайло, засягащо улица с о.т. 63а-63в и УПИ І-724, ХІ-742 и Х-Общ.
сряда 25 септември 2019 - 18:11:16
Страници:   1 2 [3] 4 ... 263 264 265

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност