'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №190
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Ивайло, с. Огняново, с. Величково и с. Гелеменово, община Пазарджик.
петък 07 декември 2018 - 07:29:38
Р Е Ш Е Н И Е №189
ОТНОСНО: Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 15271.118.16 и поземлен имот с идентификатор 15271.118.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре,
петък 07 декември 2018 - 07:26:39
Р Е Ш Е Н И Е №188
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №154/26.10.2018 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №11.
петък 07 декември 2018 - 07:23:42
Р Е Ш Е Н И Е №187
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик, обл. Пазарджик.
петък 07 декември 2018 - 07:21:21
Р Е Ш Е Н И Е №186
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище Братаница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие.
петък 07 декември 2018 - 07:19:36
Р Е Ш Е Н И Е №185
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.14.17, местност „Чарковете“ в землището на с. Паталеница.
петък 07 декември 2018 - 07:17:13
Р Е Ш Е Н И Е №184
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 55155.8.222, местност „Зайкови мандри” по КККР на землище Пазарджик, община Пазарджик и изразяване на предварително съг
петък 07 декември 2018 - 07:15:11
Р Е Ш Е Н И Е №183
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
петък 07 декември 2018 - 07:13:24
Р Е Ш Е Н И Е №182
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I, За жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателие /ПИ 55155.506.359, ПИ55155.506.360, ПИ55155.506.361, ПИ55155.506.362/ в кв. 2 по плана на гр. Пазарджик и изме
петък 07 декември 2018 - 07:11:28
Р Е Ш Е Н И Е №181
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.506.9508 в кв. 138 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
петък 07 декември 2018 - 07:09:24
Страници:   1 2 [3] 4 ... 245 246 247

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност