'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №93
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за прем
четвъртък 06 юни 2019 - 16:29:22
Р Е Ш Е Н И Е №92
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.33.3 в местност „Бръждовица” в землището на с. Ивайло.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:26:44
Р Е Ш Е Н И Е №91
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.25.21 и 55155.25.135 в местността „Мараша” по кадастралната карта на град Пазарджик.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:24:21
Р Е Ш Е Н И Е №90
ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за премостване през общински имот 46749.137.72 – Отводнителен канал, с оглед осъществяване връзкат
четвъртък 06 юни 2019 - 16:21:37
Р Е Ш Е Н И Е №89
ОТНОСНО: Даване съгласие и определяне на място за поставяне на бюст-паметник в гр. Пазарджик на оперния певец Борис Христов.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:18:46
Р Е Ш Е Н И Е №88
ОТНОСНО: Одобряване на изменение на структура на Общинска администрация – Пазарджик и числеността на БМ СУОПКД и БМ СПЖФНСИ.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:16:28
Р Е Ш Е Н И Е №87
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 06.06.2019 г.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:13:42
Р Е Ш Е Н И Е №86
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение №67 от 25.04.2019 г. взето с протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:09:16
Р Е Ш Е Н И Е №85
ОТНОСНО: Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.
понеделник 27 май 2019 - 15:34:39
Страници:   1 [2] 3 ... 256 257 258

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност