'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №35
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15028.8.9, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 17:12:39
Р Е Ш Е Н И Е №34
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15028.8.5, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 17:09:35
Р Е Ш Е Н И Е №33
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00254.104.2, местност „Възстановими граници “ в землището на с. Алеко Константиново.
четвъртък 07 март 2019 - 17:07:21
Р Е Ш Е Н И Е №32
ОТНОСНО: Общински годишен план за младежта на община Пазарджик за 2019 година.
четвъртък 07 март 2019 - 17:03:36
Р Е Ш Е Н И Е №31
ОТНОСНО: Относно одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Пазарджик и Сдружениe „Консултантско бюро Напредък 7”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Напредък” № 7
четвъртък 07 март 2019 - 17:00:19
Р Е Ш Е Н И Е №30
ОТНОСНО: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2019 година и като част от него, съгласно чл. 21е от Наредба за приобщаващото образование –
четвъртък 07 март 2019 - 16:54:27
Р Е Ш Е Н И Е №29
ОТНОСНО: Изменение на договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
четвъртък 07 март 2019 - 16:50:40
Р Е Ш Е Н И Е №28
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 16:37:09
Р Е Ш Е Н И Е №27
ОТНОСНО: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик с наименование „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“
четвъртък 07 март 2019 - 16:32:46
Р Е Ш Е Н И Е №26
ОТНОСНО: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства, кметски наместник в Община Пазарджик, считано от 01.01.2019 г.
четвъртък 07 март 2019 - 16:27:17
Страници:   1 [2] 3 ... 250 251 252

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност