'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №165
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР землище на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:54:35
Р Е Ш Е Н И Е №164
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:52:23
Р Е Ш Е Н И Е №163
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик
сряда 25 септември 2019 - 18:50:05
Р Е Ш Е Н И Е №162
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР на землище с. Ивайло, община Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:47:54
Р Е Ш Е Н И Е №161
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, община Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:45:47
Р Е Ш Е Н И Е №160
ОТНОСНО: Одобрява изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик ведно с ПУП-ПРЗ в част от кв. 491.
сряда 25 септември 2019 - 18:43:43
Р Е Ш Е Н И Е №159
ОТНОСНО: Одобрява изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик ведно с ПУП-ПРЗ в кв. 80.
сряда 25 септември 2019 - 18:41:39
Р Е Ш Е Н И Е №158
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор №65437.94.11 /проектен имот с идентификатор №65437.94.34/ в местност „Мерата“ в землището на с. Сарая.
сряда 25 септември 2019 - 18:39:36
Р Е Ш Е Н И Е №157
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55155.10.293, в местност „Татар Екин“ в землището на гр. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:37:28
Р Е Ш Е Н И Е №156
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55155.20.58, в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 18:35:26
Страници:   1 [2] 3 ... 263 264 265

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност