'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №200
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик.
четвъртък 27 декември 2018 - 16:03:37
Р Е Ш Е Н И Е №199
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107.00 кв.м, находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.506.1077.2
четвъртък 27 декември 2018 - 15:55:24
Р Е Ш Е Н И Е №198
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год.
четвъртък 27 декември 2018 - 15:50:09
Р Е Ш Е Н И Е №197
ОТНОСНО: Приемане на oбщинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /2019-2024/.
четвъртък 27 декември 2018 - 15:43:23
Р Е Ш Е Н И Е №196
ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане за 2019 г. по проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейс
четвъртък 27 декември 2018 - 15:38:59
Р Е Ш Е Н И Е №195
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2019 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
четвъртък 27 декември 2018 - 15:36:05
Р Е Ш Е Н И Е №194
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2019 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.
четвъртък 27 декември 2018 - 15:29:35
Р Е Ш Е Н И Е №193
ОТНОСНО: Изменение на договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
четвъртък 27 декември 2018 - 15:23:39
Р Е Ш Е Н И Е №192
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за кафене.
петък 07 декември 2018 - 07:35:40
Р Е Ш Е Н И Е №191
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
петък 07 декември 2018 - 07:33:00
Страници:   1 [2] 3 ... 245 246 247

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност