'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №121
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VIII – 735, кв. 67 по плана на с. Црънча, общ. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 17:22:08
Р Е Ш Е Н И Е №120
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот II – 734, кв. 67 по плана на с. Црънча, общ. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 17:18:21
Р Е Ш Е Н И Е №118
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на Сдружение „Човеколюбие”, ЕИК: 822148803, със седалище и адрес
четвъртък 04 юли 2019 - 17:01:21
Р Е Ш Е Н И Е №117
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, общ. Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:35:11
Р Е Ш Е Н И Е №116
ОТНОСНО: Вземане на решение за актуализиране на План за действие за общинските концесии в Община Пазарджик 2018-2020 г., приет с Решение №131/27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:32:16
Р Е Ш Е Н И Е №115
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:16:01
Р Е Ш Е Н И Е №113
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП- ПРЗ за ПИ 20362.136.31 в местността „Възстановими граници”
четвъртък 04 юли 2019 - 16:10:06
Р Е Ш Е Н И Е №112
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.136.32 в местността „Възстановими граници” по КК
четвъртък 04 юли 2019 - 16:06:26
Р Е Ш Е Н И Е №111
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.50.2 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Синитово.
четвъртък 04 юли 2019 - 16:03:49
Страници:   [1] 2 3 ... 257 258 259

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност