'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №130
ОТНОСНО: Предсрочно едностранно прекратяване на договор за наем №386/17.03.2014 г. на имот – публична общинска собственост.
четвъртък 03 август 2017 - 14:43:39
Р Е Ш Е Н И Е №129
ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Пищигово и с. Тополи дол, община Пазарджик, за отдаване под наем
четвъртък 03 август 2017 - 14:39:28
Р Е Ш Е Н И Е №128
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 03 август 2017 - 14:35:58
Р Е Ш Е Н И Е №126
ОТНОСНО: Обявяване на новообразувани поземлени имоти № 000548 по скица-проект №Ф02076/15.06.2017 год., по КВС на землище с. Звъничево,
четвъртък 03 август 2017 - 14:23:43
Р Е Ш Е Н И Е №125
ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.
четвъртък 03 август 2017 - 14:19:14
Р Е Ш Е Н И Е №124
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 125026 в местност „Под селото“ в землището на с. Гелеменово.
четвъртък 03 август 2017 - 14:15:22
Р Е Ш Е Н И Е №123
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на ПУП-План за застрояване и регулация за преструктуриране на част от район „Младост“ в обхвата на кв. 139 и улица „Свобода” по плана на гр. Пазарджик.
четвъртък 03 август 2017 - 14:12:00
Р Е Ш Е Н И Е №122
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.11.11, местност „Панагюрско шосе” в землището на гр. Пазарджик.
четвъртък 03 август 2017 - 14:09:01
Р Е Ш Е Н И Е №121
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 11070, ПИ 11014 и УПИ І-11067, За крайпътен комплекс в местност „Гелемена” в землището на с. Добровница.
четвъртък 03 август 2017 - 14:04:56
Р Е Ш Е Н И Е №120
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.3, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик.
четвъртък 03 август 2017 - 14:00:00
Страници:   [1] 2 3 ... 215 216 217

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.