'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №170
ОТНОСНО: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Пазарджик 2018-2028 г. Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1
понеделник 05 ноември 2018 - 17:51:15
Р Е Ш Е Н И Е №169
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака” по КККР на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:47:39
Р Е Ш Е Н И Е №168
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I – 24, Гробищен парк/ в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище, общ. Пазарджик и изра
понеделник 05 ноември 2018 - 17:45:02
Р Е Ш Е Н И Е №167
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №53335.800.51, в местност „Каратопрак“ в землището на с. Огняново, община Пазарджик.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:42:04
Р Е Ш Е Н И Е №166
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.6, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, община Пазарджик.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:39:32
Р Е Ш Е Н И Е №165
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за квартали 301а, 302 и 302а по плана на град Пазарджик.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:36:43
Р Е Ш Е Н И Е №164
ОТНОСНО: Опрощаване на задължение към държавата.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:34:13
Р Е Ш Е Н И Е №163
ОТНОСНО: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:31:47
Р Е Ш Е Н И Е №162
ОТНОСНО: Отпускане на персонална стипендия на Мария Папазова – студентка І-ви курс в Медицински университет –гр. Пловдив.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:26:07
Р Е Ш Е Н И Е №161
ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет.
понеделник 05 ноември 2018 - 17:19:45
Страници:   [1] 2 3 ... 241 242 243

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност