'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №76
ОТНОСНО: Номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината”.
сряда 23 май 2018 - 15:48:08
Р Е Ш Е Н И Е №75
ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
четвъртък 03 май 2018 - 17:50:40
Р Е Ш Е Н И Е №74
ОТНОСНО: Обявяване на 21 май 2018 година за празничен и неприсъствен на територията на община Пазарджик.
четвъртък 03 май 2018 - 17:44:59
Р Е Ш Е Н И Е №73
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мирянци, общ. Пазарджик.
четвъртък 03 май 2018 - 17:42:36
Р Е Ш Е Н И Е №72
ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, находящи се в кв. 37 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик.
четвъртък 03 май 2018 - 17:39:18
Р Е Ш Е Н И Е №71
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 03 май 2018 - 17:36:39
Р Е Ш Е Н И Е №70
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот I-402, кв. 53 по плана на с. Огняново, общ. Пазарджик.
четвъртък 03 май 2018 - 17:33:26
Р Е Ш Е Н И Е №69
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик в изпълнение на съдебно Решение от 31.01.1998 год. на Районен съд – Пазарджик, постановено по гр. дело 2758/1997 год. по описа на съда.
четвъртък 03 май 2018 - 17:30:44
Р Е Ш Е Н И Е №68
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2019 г.
четвъртък 03 май 2018 - 17:27:51
Р Е Ш Е Н И Е №67
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност
четвъртък 03 май 2018 - 17:25:25
Страници:   [1] 2 3 ... 232 233 234

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност