'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №54
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Пазарджик по реда на Закона за общинския дълг, под формата на кредит,
четвъртък 06 април 2017 - 17:48:47
Р Е Ш Е Н И Е №53
ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
четвъртък 06 април 2017 - 17:45:49
Р Е Ш Е Н И Е №52
ОТНОСНО: Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци, най-малко на следните отпадъчни материали: хартия, картон, метали, пластмас
четвъртък 06 април 2017 - 17:40:50
Р Е Ш Е Н И Е №51
ОТНОСНО: Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци, най-малко на следните отпадъчни материали: хартия, картон,
четвъртък 06 април 2017 - 17:36:18
Р Е Ш Е Н И Е №50
ОТНОСНО: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
четвъртък 06 април 2017 - 17:33:10
Р Е Ш Е Н И Е №49
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2018 г.
четвъртък 06 април 2017 - 17:29:43
Р Е Ш Е Н И Е №48
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен № 1, находящ се в кв. 454 по плана на гр.
четвъртък 06 април 2017 - 17:26:10
Р Е Ш Е Н И Е №47
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 06 април 2017 - 17:20:28
Р Е Ш Е Н И Е №46
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1774 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
четвъртък 06 април 2017 - 17:17:21
Р Е Ш Е Н И Е №45
ОТНОСНО: Промяна на Решения на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлен имот с идентификатор 55155.508.556 и поземлен
четвъртък 06 април 2017 - 17:13:44
Страници:   [1] 2 3 ... 207 208 209

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.