'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №210
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик.
петък 04 януари 2019 - 13:13:11
Р Е Ш Е Н И Е №209
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32101.23.14, местност „Общинска мера” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
петък 04 януари 2019 - 13:11:03
Р Е Ш Е Н И Е №208
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност „Татар Екин”, землище Пазарджик
петък 04 януари 2019 - 13:03:56
Р Е Ш Е Н И Е №207
ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №142 от 27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
петък 04 януари 2019 - 13:01:28
Р Е Ш Е Н И Е №206
ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №141 от 27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
петък 04 януари 2019 - 12:59:12
Р Е Ш Е Н И Е №205
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранващ ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница
петък 04 януари 2019 - 12:56:32
Р Е Ш Е Н И Е №204
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2018 г.
петък 04 януари 2019 - 12:45:36
Р Е Ш Е Н И Е №203
ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Величково, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
четвъртък 27 декември 2018 - 16:13:08
Р Е Ш Е Н И Е №202
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот XII-370, кв. 35 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик
четвъртък 27 декември 2018 - 16:09:54
Р Е Ш Е Н И Е №201
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 27 декември 2018 - 16:06:52
Страници:   [1] 2 3 ... 245 246 247

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност