'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №137
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” №38, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
сряда 07 август 2019 - 16:09:05
Р Е Ш Е Н И Е №136
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VIII-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово, община Пазарджик.
сряда 07 август 2019 - 16:06:51
Р Е Ш Е Н И Е №135
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мокрище и с. Юнаците, общ. Пазарджик.
сряда 07 август 2019 - 16:04:20
Р Е Ш Е Н И Е №134
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год.
сряда 07 август 2019 - 16:01:23
Р Е Ш Е Н И Е №133
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ 55155.19.257/, извод „Б” на БКТП „Арион”
сряда 07 август 2019 - 15:57:42
Р Е Ш Е Н И Е №132
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод „Огняново-К”
сряда 07 август 2019 - 15:55:08
Р Е Ш Е Н И Е №131
ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.7.11 по КККР на землището на село Црънча, местност „Коритски път”.
сряда 07 август 2019 - 15:52:20
Р Е Ш Е Н И Е №130
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.
сряда 07 август 2019 - 15:50:10
Р Е Ш Е Н И Е №129
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 5556.210.28 в местност „Черниче“ в землището на с. Паталеница.
сряда 07 август 2019 - 15:46:57
Р Е Ш Е Н И Е №128
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР на землище с. Овчеполци
сряда 07 август 2019 - 15:44:35
Страници:   [1] 2 3 ... 259 260 261

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност