В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШЕНИЕ № 6454 На Върховния административен съд на Република България - Трето отделение


РЕШЕНИЕ
№ 6454
На Върховния административен съд на Република България - Трето отделение

Относно
Решение № 600/12.10.2018 г. по адм.дело № 670/2018 г. на Административен съд – Пазарджик.
Решението е окончателно.

сряда 08 май 2019 - 17:24:07

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране,

[ Пълният текст >>> ]

вторник 30 април 2019 - 16:18:48

Първите осем двойки са одобрени


На първото си заседание за 2019 година комисията „Ин витро” одобри и осемте двойки, кандидатстващи за финансиране. Срокът за представяне на счетоводни документи за извършени процедури е една година от датата на одобряването.

сряда 17 април 2019 - 16:59:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 10.04.2019 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
В срок до 13.05.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: secretary@pazardjik.bg.

[ Пълният текст >>> ]

сряда 10 април 2019 - 10:26:55

С П И С Ъ К


на кандидатите, допуснати до трети етап на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД гр. Пазарджик

 На 22 март 2019 г. се проведе втори етап на конкурса за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик.  До трети етап се допускат кандидатите:

Румен Методиев Аврамов – с оценка на втори етап – Отличен 5.50;

Костадинка Крумова Сотирова – с оценка на втори етап – Мн. добър 5.00.

Третият етап на конкурса – събеседване с кандидатите, ще се проведе на 05 април 2019 г.от 14.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

Председател на комисията
Радка Кежева

сряда 27 март 2019 - 16:19:24

РЕШЕНИЕ № 6463 на Върховния административен съд на Република България - Трето отделение,


РЕШЕНИЕ
№ 6463
на Върховния административен съд на Република България - Трето отделение,

Относно
Решение № 552/13.11.2017 година, постановено по адм. дело № 668/2017 година по описа на Административен съд – Пазарджик.
Решението не подлежи на обжалване.


сряда 08 май 2019 - 17:21:56

Класиране на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД


Класиране на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, одобрено от Общински съвет – Пазарджик с Решение №67 от 25.04.2019 г.

[ Пълният текст >>> ]

вторник 30 април 2019 - 16:01:16

Първо за годината заседание на Комисията „Ин витро”


Първото  за годината заседание на Комисията „Ин витро”  е насрочено за 16 април 2019 г. /вторник/ от 17 часа. Комисията ще разгледа постъпилите през първото тримесечие заявления за финансово подпомагане на 8 двойки. Заседанието ще се проведе на 13 етаж в сградата на Община Пазарджик, зала 1302.

петък 12 април 2019 - 13:49:32

Съобщение


С Решение № 146/13.03.2019 Административният съд отмени чл. 49, т. 36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 28/21.02.2003 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2.

петък 29 март 2019 - 11:04:25

С П И С Ъ К


СПИСЪК на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД гр. Пазарджик

[ Пълният текст >>> ]

сряда 13 март 2019 - 17:18:21

Страници:   [1] 2 3 ... 46 47 48
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност