В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

Протокол и Справка от публично обсъждане


СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за дейността на обществения посредник

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник

сряда 25 март 2020 - 16:10:56

Публикуван е Проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Обществения посредникДнес, 24.02.2020 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за изменение на Правилника дейността на обществения посредник.

В срок до 25.03.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 24 февруари 2020 - 16:54:48

ДОКЛАД Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик


ДОКЛАД  Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 20202-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд - Пазарджиксряда 19 февруари 2020 - 14:43:24

Публикуван е Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбСДнес, 07.02.2020 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.

[ Пълният текст >>> ]

петък 07 февруари 2020 - 15:51:13

СЪОБЩЕНИЕ


Интервюто по чл. 68а от Закона за съдебната власт с допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд ще се проведе на 14 февруари 2020 г. от 14.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

Интервюто по чл. 68а от Закона за съдебната власт с допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд ще се проведе на 14 февруари 2020 г. от 16.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

четвъртък 06 февруари 2020 - 10:50:34

Протокол и Справка от публично обсъждане


ПРОТОКОЛ

От публично обсъждане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, проведено на 16.03.2020  г., от 11.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13, стая 1302 >>>ИЗТЕГЛИ >>>

СПРАВКА
за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация >>>ИЗТЕГЛИ>>>

вторник 17 март 2020 - 17:46:52

Протокол от изслушването на кандидатите за съдебни заседатели


ПРОТОКОЛ №2/14.02.2020 г.  от заседание на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд - Пазарджик, проведено на 14.02.2020 г., 14:00 часа, зала 1302 в сградата на Община Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>

сряда 19 февруари 2020 - 14:48:14

ДОКЛАД Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик


ДОКЛАД  Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 20202-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - Пловдивсряда 19 февруари 2020 - 14:41:39

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ „ИН ВИТРО”


Първото за мандат 2019-2023 г. заседание на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще се проведе на 24 февруари 2020 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

петък 07 февруари 2020 - 12:36:56

Допуснати кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик


Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик
(На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт)
[ Пълният текст >>> ]

вторник 28 януари 2020 - 17:21:57

Страници:   [1] 2 3 ... 48 49 50
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност