В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА и СЪОТВЕТНАТА СПРАВКАпонеделник 18 септември 2017 - 15:59:09

СЪОБЩЕНИЕ


Комисията Ин витро ще заседава на 31 август от 17 часа на 13-ти етаж в сградата на Община Пазарджик. Комисията ще разгледа допълнително изисканите  документи на 5 кандидати. На предишното заседание на 10-ти август бяха разгледани 10 заявления за финансово подпомагане. 5 от тях бяха одобрени, на останалите 5 бяха дадени предписания за представяне на липсващи документи.


четвъртък 31 август 2017 - 11:53:22

СЪОБЩЕНИЕОтносно публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудително преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
[ Пълният текст >>> ]

четвъртък 10 август 2017 - 18:02:38

ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО СЕ ОТЛАГА


Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще проведе заседанието си на 10 август 2017 г. от 17.00 часа в зала 1302 в Общината,  вместо на първоначално обявената дата 27.07.2017 г.

сряда 26 юли 2017 - 15:47:10

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"


Съгласно Решение №111 от 29.06.2017 г. на Общински съвет - Пазарджик, на 10 юли /понеделник/ от 18 часа в голямата зала на Младежки дом ще се проведе публично обсъждане на проекта за ремонт на бул. "Ал. Стамболийски".

понеделник 03 юли 2017 - 11:26:18

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И СЪОТВЕТНАТА СПРАВКАпонеделник 18 септември 2017 - 15:57:43

СЪОБЩЕНИЕ


Относно публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.


[ Пълният текст >>> ]

петък 11 август 2017 - 15:53:52

Съобщение


Административният съд отмени разпоредби от Наредбата за управлението на общинските пътища в община Пазарджик с Решение №381

сряда 02 август 2017 - 12:29:40

Съобщение


В деня на редовната сесия на Общинския съвет  - 27-ми юли 2017 г., заседание ще проведе комисията "Ин витро". Комисията ще разгледа постъпилите заявления за финансово подпомагане през второто тримесечие на  годината. Заседанието на комисията ще се проведе от 12 часа в зала 1302 на 13-ти етаж в сградата на Общината.

петък 14 юли 2017 - 12:46:27

СЪОБЩЕНИЕ


Решение № 252 / 19.5.2017г. на Административен съд Пазарджик относно текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

сряда 07 юни 2017 - 17:03:23

Страници:   [1] 2 3 ... 41 42 43
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.